Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Iechyd galwedigaethol

Rydym wedi cynnal dau grŵp ffocws fforwm categori yn ddiweddar, un yn y de a'r llall yn y gogledd. Yn ystod y cyfarfodydd rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am y canllawiau fframwaith diweddaraf. Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau canlyniadau llawn ar y cyfarfodydd ar wefan GwerthwchiGymru maes o law.

Teithio a llety busnes

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ym mis Hydref eleni ond bydd cwsmeriaid yn gallu parhau i ddefnyddio gwasanaethau rheoli teithio drwy gytundeb â Gray Dawes (CTM gynt) tan fis Ebrill 2020. Byddwn yn gwneud penderfyniad ar y trefniadau tymor hwy ar gyfer teithio a llety busnes maes o law.

Gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi

Mae'r fframwaith hwn wedi'i ddyfarnu ac mae lotiau 1-4 ar gyfer gweithwyr corfforaethol ar gael i'w defnyddio. Mae canllawiau, prisiau a manylion cyflenwyr ar gael ar wefan GwerthwchiGymru, gyda'r fframwaith yn cynnig modelau cyflenwi amrywiol ar gyfer caffael gweithwyr dros dro drwy ddyfarniad uniongyrchol neu ddulliau cystadleuaeth pellach.

Bydd Lot 5 ar gyfer athrawon cyflenwi yn mynd yn fyw ar 1 Awst 2019, mewn pryd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Rydym yn cwblhau'r canllawiau a'r prisiau ar gyfer hon a byddwn yn eu cyhoeddi'n fuan.

Os hoffech gael rhagor o fanylion, cysylltwch ag NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru  

 

Rhannu’r dudalen hon