Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith gweithwyr dros dro – Taliadau pensiwn

O 6 Ebrill 2019, mae'r Llywodraeth yn cynyddu cyfradd cyfraniadau cyflogwr Cofrestru Awtomatig o 2% i 3% ar gyfer pob gweithiwr yn y DU. Caiff hyn ei gymhwyso hefyd at gyfradd cyflog gweithwyr dros dro.

Caiff y newidiadau hyn eu cymhwyso at gyfraddau'r fframwaith gan y cyflenwyr sy'n gweithredu o dan y cytundeb hwn. 

NPS-PSU-0091-18 – Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Daeth y broses adnewyddu tendr ar gyfer y fframwaith hwn i ben ym mis Rhagfyr 2018. Anfonwyd y llythyrau Dyfarnu terfynol at y Darparwyr.

Byddwn yn rhoi gwybod i Gwsmeriaid am y canlyniad ac yn darparu dogfennau Canllaw i Gwsmeriaid ar ddechrau mis Mawrth.

Bydd y fframwaith newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019. Caiff digwyddiad lansio fframwaith CFG ei drefnu ar gyfer mis Ebrill/Mai (dyddiadau i ddilyn).

Fframwaith buddiannau i gyflogeion GCC

Yn dilyn yr estyniad o 12 mis, bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ar 6 Rhagfyr 2019.

Trefnwyd cyfarfod o'r Grŵp Ffocws Categori ar gyfer dydd Iau 28 Mawrth rhwng 10am a 12:30pm yn swyddfeyd Bedwas a Chyffordd Llandudno er mwyn i randdeiliaid drafod y fframwaith newydd a gaiff ei ail-dendro yn ddiweddarach eleni. 

Os hoffech fod yn rhan o'r cyfarfod hwn a chyfrannu at y gwaith o lunio'r fframwaith newydd, cysylltwch â Rheolwr y Fframwaith, Faye Haywood, drwy gyfeiriad e-bost y tîm NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru