Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Mae ein fframwaith bellach yn fyw ac ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym wedi trefnu digwyddiadau 'cwrdd â'r prynwr' yng Ngogledd a De Cymru i gynnig cyfle i gwsmeriaid gwrdd â darparwyr fframwaith:

Dyddiad: Dydd Iau 16 Mai
Amser: 10-12am gyda darparwr/isgontractwr yn rhwydweithio rhwng 12 a 2pm
Lleoliad: De Cymru, Canolfan Fusnes Waterton

Dyddiad: Dydd Mercher 12 Mehefin
Amser: 10-12am gyda darparwr/isgontractwr yn rhwydweithio rhwng 12 a 2pm
Lleoliad: Gogledd Cymru, swyddfa Cyffordd Llandudno Llywodraeth Cymru

Mae croeso hefyd i gyflenwyr na gynigiodd ond sydd am rwydweithio gyda'r darparwyr fframwaith i drafod cyfleoedd is-gontractio.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru 

Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau GCC – defnyddwyr fframwaith o'r sector cyhoeddus yn unig

Rydym wedi datblygu arolwg o foddhad cwsmeriaid i gasglu adborth ar berfformiad ein cyflenwr, Golley Slater. Rydym am i'ch adborth ein helpu i ddeall eu perfformiad ac i lywio cyfarfodydd rheoli contractau parhaus.

Mae eich mewnbwn i'r arolwg yn hollbwysig a byddem yn gwerthfawrogi eich adborth i sicrhau gwelliant parhaus drwy gydol tymor y cytundeb.

Bydd yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau a chaiff yr arolwg a'r adborth ei anfon ymlaen at y cyflenwr. Mae'r datganiad ar gael yma.