Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae'r fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi (NPS-PS-0088-18) bellach yn fyw. Mae hyn yn cynnwys yr elfen athrawon cyflenwi newydd ar gyfer awdurdodau lleol, a lansiwyd ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2019/20.

Mae'r fframwaith yn cynnwys pum lot, sy'n cynnig mynediad i atebion gwasanaeth rheoledig helaeth ar gyfer rolau swyddi dros dro cynhwysfawr, drwy nifer o fodelau cyflenwi sy'n arwain y farchnad. I'r rhai hynny sydd â gofynion ad-hoc, llai aml, ar gyfer gweithwyr dros dro, ceir un lot prynu ar hap i gyflenwyr. Mae hyn yn rhoi mynediad cyflym a hawdd i weithwyr dros dro drwy lwybr caffael sy'n cydymffurfio â'r farchnad.

Mae fframwaith athrawon cyflenwi newydd bellach wedi'i lansio ar gyfer cwsmeriaid awdurdodau lleol. Mae gan bob awdurdod lleol ledled Cymru restr o asiantaethau cymeradwy sy'n benodol i'w hardal. Mae'r rhain yn cynnwys darparwyr lleol a chenedlaethol, gan hwyluso dewis ehangach o gyflenwyr i ysgolion eu defnyddio, gan sicrhau bod ffioedd asiantaethau yn gwbl weladwy.

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr Addysg Llywodraeth Cymru ac asiantaethau fframwaith i hyrwyddo isafswm cyfradd tâl ar gyfer athrawon cyflenwi cymwys i gydnabod eu statws athro cymwys.

Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar bob lot o fewn y fframwaith ar gael ar GwerthwchiGymru.

Byddwn yn trefnu'r grŵp ffocws cwsmeriaid nesaf cyn bo hir. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y grŵp, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y fframwaith, cysylltwch â ni ar NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru.

Rhannu’r dudalen hon