Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi GCC

Mae'r fframwaith hwn bellach yn fyw ac ar gael i'w ddefnyddio. Mae canllawiau fframwaith ar gyfer pob lot ar gael ar wefan GwerthwchiGymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru ​​​​​​​

Teithio a llety busnes GCC

Daw'r fframwaith hwn i ben ym mis Hydref 2019 ac nid oes penderfyniad ynghylch caffael GCC yn y maes hwn yn y dyfodol eto. Yn unol â thelerau'r fframwaith, gall cwsmeriaid sydd am barhau i ddefnyddio gwasanaethau rheoli teithio ar y fframwaith hwn estyn eu cytundeb gyda Gray Dawes Group (CTM gynt) o dan Lot 1 tan fis Ebrill 2020. Caiff penderfyniad ynghylch gweithgarwch caffael GCC yn y maes hwn yn y dyfodol ei gyhoeddi yn fuan.

Bagiau gwastraff a bagiau gwastraff clinigol GCC

This framework is in the process of being extended for the final 12 months of the agreement. This extension period will run until August 2020. Mae'r fframwaith hwn yn y broses o gael ei estyn ar gyfer 12 mis olaf y cytundeb. Bydd yr estyniad yn para tan fis Awst 2020. Caiff manylion eu diweddaru ar wefan GwerthwchiGymru yn barod ar gyfer y cyfnod 12 mis terfynol, gan ddechrau ar ddiwedd mis Awst 2019.

Gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygu corfforaethol

Rydym wedi estyn cytundeb y fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygu corfforaethol, tra'n aros cadarnhad bod yr holl gyflenwyr penodedig yn ei dderbyn. Bydd yr estyniad yn para 12 mis a daw'r fframwaith i ben ar 31 Awst 2020.

Caiff dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru eu diwygio ar ôl i'r broses gael ei chwblhau. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn ag unrhyw un o'r fframweithiau uchod, e-bostiwch NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru 

 

Rhannu’r dudalen hon