Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

NPS-PSU-0053-16: deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Rydym yn gweithio gyda Lyreco i ddatblygu'r Cynllun Copïwr Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn, cliciwch yma.

Rydym wedi dosbarthu rhestr brisiau craidd newydd, (diweddarwyd 1 Mawrth), i aelodau'r Grŵp Ffocws Categori (CFG) ac mae'r rhestr ar gael i bob cwsmer ar Basware a GwerthwchiGymru (bydd angen mewngofnodi).

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wahaniaethau rhwng y data sydd yn eich siop we (porth siopa ar-lein a reolir gan Lyreco) a'r ffeil data brisiau a gyhoeddwyd gennym.

Byddwn yn trefnu CFG arall ym mis Mehefin neu fis Gorffennaf. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn yn fuan.

NPS-PSU-0091-18: iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Aeth y fframwaith newydd yn fyw ar 1 Ebrill 2019.

Ar hyn o bryd, rydym yn cyfarfod â chyflenwyr i drafod y gwaith o roi'r fframwaith ar waith. Cyhoeddwyd dogfennau canllaw i gwsmeriaid sydd gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Rydym wedi trefnu digwyddiadau Grŵp Ffocws Categori (CFG)/rhwydweithio fel a ganlyn:

De Cymru
Dyddiad: 16 Mai 2019
Lleoliad: Canolfan Technoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

Gogledd Cymru
Dyddiad: 12 Mehefin 2019
Lleoliad: Cyffordd Llandudno

Os oes gennych ddiddordeb yn y digwyddiadau hyn, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru. Byddwn yn dosbarthu gwahoddiadau ac agendâu'n fuan.

Fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi

Rydym wrthi'n cwblhau'r gwaith o werthuso'r tendrau a gyflwynwyd ar gyfer y fframwaith gweithwyr dros dro ac athrawon cyflenwi.

Diolch i bob cwsmer sydd wedi cefnogi'r broses wrthuso. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddyfarnu'r fframwaith yn fuan.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru.

Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau'r GCC

Rydym wedi llunio arolwg boddhad cwsmeriaid i gasglu adborth ar berfformiad ein cyflenwr, Golley Slater. Yn yr arolwg byr hwn, rydym yn ceisio adborth gennych i ddeall ei berfformiad a llywio cyfarfodydd rheoli contractau sy'n mynd rhagddynt.

Mae eich cyfraniad i'r arolwg yn hollbwysig a byddem yn gwerthfawrogi eich adborth er mwyn sicrhau gwelliant parhaus drwy gydol tymor y cytundeb.

Mae'r arolwg ar gael i gwsmeriaid. Bydd yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau a bydd ein cyflenwr yn cael yr adborth ym mis Ebrill.