Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

NPS-PSU-0053-16 – Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Cynhaliwyd Grŵp Ffocws Categori (CFG) ar 30 Ionawr. Yn y cyfarfod, rhoddodd Lyreco y wybodaeth ddiweddaraf am fframwaith ymgysylltu, archebion electronig a chynlluniau newydd. Roedd hyn yn cynnwys dolen gaeedig 100%, pris sefydlog, papur wedi'i ailgylchu Cynllun Copïwr Cymru a chytundeb di-graidd EBO Signs. Cyflwynir y ddau gynllun gan fusnesau a gefnogir yng Nghymru, ac maent yn cynnig nifer gynyddol o gyfleoedd gwaith lleol. Yn ogystal â hyn, mae'r cynlluniau'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd drwy sicrhau arbedion carbon a dileu'r defnydd o gemegau niweidiol megis clorin.

Trafodwyd hefyd waith cynllunio ar gyfer Brexit a chynnydd prisiau arfaethedig mis Mawrth.

Anfonwyd adroddiad canlyniadau llawn a rhestrau prisiau newydd i CFG, ac maent ar gael ar GwerthwchiGymru.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch NPSCorporateServices@llyw.cymru