Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Fframwaith prynu cyfryngau GCC

Rydym wedi estyn cytundeb y fframwaith prynu cyfryngau gyda Golley Slater am 12 mis. Bydd y fframwaith bellach yn dod i ben ar 16 Gorffennaf 2020, gyda'r opsiwn i'w estyn am 12 mis arall.

Mae'r dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi) wedi'u diwygio i adlewyrchu'r estyniad hwn.

Fframwaith gwasanaethau argraffu GCC

Yn dilyn y datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid ar y pryd ym mis Medi 2018, byddwn yn lleihau nifer y cytundebau fframwaith cenedlaethol a gaiff eu caffael ar gyfer sector cyhoeddus Cymru. Rydym yn ymgynghori ar ba fframweithiau fydd yn parhau gyda chwsmeriaid, ac rydym yn gobeithio cael penderfyniad terfynol yn y misoedd nesaf.

Wrth i'r penderfyniadau hyn gael eu gwneud, ac i sicrhau bod gwasanaethau yn parhau i'n cwsmeriaid, rydym yn y broses o ychwanegu estyniad chwe mis at gytundeb gwreiddiol y fframwaith gwasanaethau argraffu. Mae hyn yn rhoi amser i ni gynllunio unrhyw ddarpariaeth gwasanaethau argraffu yn y dyfodol a'i rhoi ar waith. Bydd yr estyniad yn dechrau ar 8 Ionawr 2020 ac yn parhau tan 31 Gorffennaf 2020.

Caiff dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru eu diwygio ar ôl i'r broses gael ei chwblhau. 

Deunydd ysgrifennu

Bydd hi'n bosibl archebu dyddiaduron ar y fframwaith hwn yn fuan. Cynghorir cwsmeriaid i'w harchebu cyn gynted â phosibl gan mai dim ond am ryw bedair wythnos y mae'r stoc ar gael fel arfer.

Yn dilyn gohebiaeth ddiweddar â chwsmeriaid, caiff prisiau papur eu diwygio yn Basware ar 1 Awst 2019. Rydyn wedi cyfarfod â Lyreco yn ddiweddar er mwyn trafod strategaethau ac opsiynau estyn yn y dyfodol a byddwn yn trefnu grŵp ffocws cwsmeriaid yn yr hydref. E-bostiwch ni yn NPSCorporateServices@llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Iechyd Galwedigaethol

Rydym wedi cyflwyno'r adroddiad canlyniadau o gyfarfodydd y grŵp ffocws cwsmeriaid diweddar i gwsmeriaid. Mae'r adroddiad hefyd ar gael ar wefan GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Mae rheolwr gwasanaeth newydd, Laura Phillips, wedi cael ei phenodi ar gyfer y darparwr rhaglenni cymorth i gyflogeion, Care First. Bydd Laura yn cysylltu â chwsmeriaid i drefnu cyfarfodydd.