Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Hoffech chi ein helpu i lunio ein fframwaith newydd ar gyfer cyflenwi dillad gwelededd uchel, cyfarpar diogelu personol (PPE), gwisgoedd, dillad gwaith a dillad hamdden?

Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â'n grŵp ffocws cwsmeriaid i'n helpu i gwmpasu a gwerthuso'r fframwaith newydd. Bydd y fframwaith newydd yn disodli'r fframwaith presennol sy'n dod i ben ym mis Medi 2021.

Rydyn ni’n dechrau nodi gofynion ac yn gobeithio cynnal ein GFfC drwy Microsoft Teams pan fydd mynychwyr yn cael eu cadarnhau. Byddwn yn dechrau datblygu'r gofynion a'r dogfennau tendro ar ôl i ni gynnal y cyfarfod cyntaf.

Am ragor o wybodaeth, neu i wirfoddoli, e-bostiwch: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Bydd y fframwaith cyfredol yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2021. Cyhoeddwyd dogfen friffio gennym, yn manylu ar ail-dendro’r fframwaith presennol i aelodau ein grŵp ffocws cwsmeriaid (GFfC) ym mis Tachwedd. Ein nod yw ail-dendro a gwerthuso'r fframwaith hwn yn gynnar yn 2021.

Os nad ydych ar restr y GFfC ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch NPSCorporateservices@llyw.cymru