Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithgynhyrchwyr masgiau PPE Cymru

Gan gefnogi'r ymateb i bandemig COVID-19, mae chwe gweithgynhyrchwr yng Nghymru wedi arallgyfeirio eu busnes ac yn cynhyrchu amrywiaeth o fasgiau a gorchuddion wyneb i gefnogi ein hymateb yng Nghymru.

Rydym yn cynnal deialog rheolaidd â'r holl weithgynhyrchwyr, ac mae eu cynnyrch ar gael i'w prynu naill ai'n uniongyrchol gan y gwneuthurwr neu drwy ddosbarthwyr drwy ein fframwaith PPE. 

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i roi trefniadau caffael ar waith i gefnogi prynu gorchuddion drwy gronfa cyflenwi gorchuddion wyneb Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, AS.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: NPSCorporateServices@llyw.cymru.