Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Fframwaith gwasanaethau argraffu GCC

Mae estyniad o chwe mis hyd at 31 Gorffennaf 2020 wedi ei roi i’r cytundeb fframwaith gwasanaethau argraffu gwreiddiol. Bydd hyn yn rhoi amser digonol i ni weithredu cytundeb newydd, os bydd angen, wedi i ymgynghoriad cwsmeriaid ar drefniadau contractau dyfodol y GCC ddod i ben.

Mae dogfennau canllaw wedi eu diweddaru i’w cael ar GwerthwchiGymru.

Rhannu’r dudalen hon