Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cyffredinol

Mae fersiwn ddiweddaraf ein dogfennau canllawiau fframweithiau ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi) ac maent yn cynnwys manylion cyswllt cyfredol ar gyfer rheolwyr cyfrifon a gwybodaeth fasnachol. Dylai pob cwsmer sicrhau ei fod yn defnyddio'r fersiwn fwyaf gyfredol.

Grŵp fflyd y sector cyhoeddus yng Nghymru (grŵp trafnidiaeth a pheiriannau Cymru gyfan gynt)

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) grŵp trafnidiaeth a pheiriannau Cymru gyfan ar 19 Mawrth 2019, cytunwyd y byddai'r grŵp yn newid ei enw i grŵp fflyd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru (WPSFG). Bydd ffocws newydd yn agendâu'r dyfodol er mwyn adlewyrchu'r newidiadau.

Cytunwyd ar y newid i'r enw gan nad oedd yr enw gwreiddiol yn adlewyrchu cwmpas y grŵp a gallai fod yn gamarweiniol.

Nod y newidiadau yw cynyddu cyfranogiad yn y cyfarfodydd ar draws y sector cyhoeddus ehangach.

Llogi cerbydau

Mae fframwaith Lot 3 (Atebion Ceir Corfforaethol) yn dod i ben ar 20 Ebrill 2019. Oherwydd diffyg defnydd ohono, ni chaiff y cytundeb hwn ei adnewyddu na'i ymestyn.

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae ein fframwaith teiars wedi'i ymestyn am 12 mis. Y dyddiad dod i ben newydd yw 15 Tachwedd 2019. Ni ellir ymestyn hyn eto.

Byddwn yn dechrau trafodaethau am ddarpariaeth y fframwaith hwn yn y dyfodol maes o law.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â NPSFleet@llyw.cymru.

Llogi cerbydau ar gontract

Aeth ein fframwaith llogi ar gontract yn fyw ar 15 Ebrill 2019. Mae canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni drwy NPSFleet@llyw.cymru.

Noder – Nid yw AF Rentals T/A Bayfield wedi llofnodi'r cytundeb fframwaith felly ni ddylid ei ddefnyddio nes y clywir yn wahanol.

Llogi cerbydau II

Mae AF Rentals T/A Bayfield wedi cael ei wahardd o'r fframwaith dros dro oherwydd cyflenwad cyfyngedig.

Mae cwsmeriaid wedi cytuno ar estyniad o 12 mis tan 31 Mai 2020. Byddwn yn cynnal adolygiadau o brisiau maes o law.

Rydym yn helpu cwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu, cysylltwch â ni drwy NPSFleet@llyw.cymru.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Mae'r fframwaith hwn yn fyw. Mae dogfennau canllaw ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Darnau sbâr cerbydau

Gwnaethom adolygu rhestr rhannau cyffredin a brisiwyd gan gyflenwr i Gymru ac yn fodlon y caiff gwerth am arian ei gyflawni gan bob cyflenwr ar y fframwaith.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Fflyd y GCC yn NPSFleet@llyw.cymru.

Tanwyddau a chynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig

Aeth y fframwaith hwn yn fyw ar 9 Ebrill 2019.

Mae canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni drwy NPSFleet@llyw.cymru.

Telemateg

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu, cysylltwch â ni drwy e-bostio NPSFleet@llyw.cymru.

 

Rhannu’r dudalen hon