Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyffredinol

Dylai'r holl gwsmeriaid sicrhau eu bod yn defnyddio'r fersiynau diweddaraf o ddogfennau canllaw y fframwaith ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Mae'r fersiwn ddiweddaraf yn cynnwys y manylion cyswllt diweddaraf ar gyfer rheolwyr cyfrifon a gwybodaeth fasnachol.

Llogi Cerbydau

Mae Lot 3 (atebion ceir corfforaethol) yn dod i ben ar 20 Ebrill 2019. Oherwydd diffyg defnydd, ni chaiff y trefniant hwn ei adnewyddu na'i ymestyn.

Llogi cerbydau II

Byddwn yn ymgysylltu â chwsmeriaid am ddarpariaeth y fframwaith hwn yn y dyfodol; ceir opsiwn i ymestyn y fframwaith am gyfnod pellach o 12 mis.

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni drwy NPSFleet@llyw.cymru.

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Rydym wedi ymestyn y fframwaith teiars a gwasanaethau cysylltiedig am 12 mis. Bydd bellach yn dod i ben ar 15 Tachwedd 2019. Nid oes unrhyw ddarpariaeth i'w ymestyn ymhellach.

Cytunwyd yng ngrŵp trafnidiaeth a pheiriannau Cymru gyfan gan reolwyr fflyd traws-sector y caiff fersiwn y fframwaith hwn yn y dyfodol ei gyflwyno'n rhanbarthol ac yn lleol.

Llogi cerbydau ar gontract

Rydym wedi dyfarnu'r fframwaith llogi cerbydau ar gontract ac aeth yn fyw ar 1 Ebrill 2019.

Gallwch gael mynediad i ganllawiau i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio NPSFleet@llyw.cymru.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Mae'r fframwaith hwn bellach yn fyw. Mae dogfennau canllaw ar gael ar GwerthwchiGymru (u).

Darnau sbâr cerbydau

Fel rhan o'n gwaith o reoli contractau parhaus, rydym yn gweithio gyda'r holl gyflenwyr ar y fframwaith i gytuno ar restr o ddarnau cyffredin i Gymru.

Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion pan allwn.

Tanwyddau a chynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig

Rydym wedi dyfarnu'r fframwaith hwn a bydd yn fyw yn ddiweddarach yn y mis.

Mae'r fframwaith hwn yn disodli'r fframwaith tanwyddau hylif presennol, sy'n dod i ben ar 8 Ebrill 2019. Mae hefyd yn cynnwys darparu tanciau a gwasanaethau cysylltiedig yn ogystal â thanwydd.

Gellir dod o hyd i ganllaw i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru.

Telemateg

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu, cysylltwch â ni drwy e-bostio: NPSFleet@llyw.cymru.