Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyffredinol

Dylai pob cwsmer sicrhau ei fod yn defnyddio'r fersiynau diweddaraf o ddogfennau canllaw'r fframweithiau

Mae'r fersiynau diweddaraf yn cynnwys manylion cyswllt cyfredol ar gyfer rheolwyr cyfrifon a gwybodaeth fasnachol, ac maent ar gael yma.

Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan ar 19 Mawrth 2019. Mae Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan yn grŵp traws-sector ar y cyd. Mae'n cynnwys rheolwyr fflyd yn bennaf, ac mae'n cwrdd yn chwarterol i rannu profiadau, arfer gorau a chymorth caffael.

Cynhelir y cyfarfod hwn ym Mhafiliwn Llywodraeth Cymru, Llanfair-ym-Muallt.

Os hoffech ddod i'r cyfarfod, cysylltwch â thîm Fflyd y GCC: NPSFleet@llyw.cymru.

Llogi cerbydau ar gontract

Daeth y broses cyflwyno tendr ar gyfer y fframwaith hwn i ben ar 11 Chwefror 2019. Rydym wrthi'n gwerthuso'r cyflwyniadau ac yn rhagweld y bydd y fframwaith yn fyw o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Llogi cerbydau II

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu chi i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Mae'r fframwaith hwn yn fyw. Mae pum sefydliad eisoes wedi ymgysylltu â'r unig gyflenwr (Admin Business Solutions), ac yn ystyried defnyddio'r gwasanaeth gwirio trwyddedau gyrwyr.

Mae dogfennau canllaw ar gael ar GwerthwchiGymru.

Darnau sbâr cerbydau

Fel rhan o'n gwaith rheoli contractau parhaus, rydym yn gweithio gyda phob cyflenwr ar y fframwaith i gytuno ar restr darnau gyffredin i Gymru.

Byddwn yn cwrdd â'r cyflenwyr yn y Drenewydd ar 7 Mawrth i gytuno ar y camau nesaf. Roeddem yn disgwyl cwrdd â nhw ar 30 Ionawr ond bu'n rhaid gohirio'r cyfarfod oherwydd yr eira.

Os hoffech fod yn rhan o'r trafodaethau hyn, cysylltwch â ni.

Tanwyddau hylif

Daeth y broses cyflwyno tendr i ben ar 21 Chwefror 2019 ac mae'r cyflwyniadau'n cael eu gwerthuso ar hyn o bryd. Rhagwelwn y bydd y fframwaith yn fyw o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Telemateg

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag NPSFleet@llyw.cymru