Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae ein fframwaith teiars yn dod i ben ar 15 Tachwedd 2019. Rydym wedi ymgysylltu â Grŵp Fflyd y Sector Cyhoeddus yng Nghymru (sef Grŵp Trafnidiaeth a Fflyd Cymru Gyfan gynt) ynglŷn â darparu teiars a gwasanaethau cysylltiedig yn y dyfodol. Ei ddymuniad yw i ni barhau i arwain ar fframwaith cenedlaethol a gaiff ei rannu'n lotiau rhanbarthol a lleol er mwyn ystyried cadwyni cyflenwi lleol. Byddwn yn trafod hyn gyda rhanddeiliaid cyn bwrw ati.

Llogi cerbydau ar gontract

Mae canllawiau i gwsmeriaid ar gael yma. Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni.

Noder nad yw AF Rentals T/A Bayfield wedi llofnodi'r cytundeb fframwaith ac na ddylid ei ddefnyddio nes y clywir yn wahanol.

Llogi cerbydau II

Rydym wedi ymestyn y fframwaith ar gyfer Llogi Cerbydau II am 12 mis. Bydd bellach yn dod i ben ar 31 Mai 2020.

Fel rhan o'r broses ymestyn cawsom gais i amrywio prisiau gan nifer o gyflenwyr. Rydym wedi gweithio gyda'r cyflenwyr i liniaru'r cynnydd mewn prisiau cymaint â phosibl mewn marchnad gynyddol. Dylai cwsmeriaid lawrlwytho'r cyfraddau diweddaraf o wefan GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gael y prisiau gorau drwy'r fframwaith. Os ydych yn defnyddio'r fframwaith, rydym yn eich annog i gynnal mini-gystadlaethau er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau am arian. Rhowch wybod i ni os hoffech i ni eich helpu i drefnu mini-gystadleuaeth.

Tanwyddau a chynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig

Mae canllawiau i gwsmeriaid ar gael yma. Os gallwn eich helpu i gynnal mini-gystadleuaeth, cysylltwch â ni.

Telemateg

Rydym yn helpu nifer o gwsmeriaid i ymgymryd â mini-gystadlaethau. Os gallwn eich helpu, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o'n fframweithiau neu'n meddwl y gallwn eich helpu, cysylltwch â'r tîm drwy e-bostio: NPSFleet@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon