Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Deunyddiau glanhawyr a gofalwyr

Rydym wedi dechrau gweithio ar ailgaffael y fframwaith deunyddiau glanhawyr a gofalwyr, a fydd yn disodli'r cytundeb presennol. Mae hyn wedi cynnwys holi cwsmeriaid am eu gofynion a chynnal diwrnodau ymgysylltu ar gyfer cyflenwyr. Rydym wedi ymestyn y fframwaith deunyddiau presennol glanhawyr a gofalwyr i 20 Rhagfyr 2019 er mwyn sicrhau nad oes unrhyw fwlch yn y ddarpariaeth.

Os ydych yn gwsmer GCC ac yr hoffech ymuno â'r grŵp ffocws categori, e-bostiwch y tîm: NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Dodrefn

Mae ein fframwaith dodrefn presennol wedi'i ymestyn am chwe mis. Y dyddiad dod i ben newydd yw 30 Tachwedd 2019.

Mae'r gwaith ar y fframwaith newydd ar gyfer dodrefn yn mynd rhagddo ers peth amser bellach. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru