Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Darparu gwasanaethau a deunyddiau glanhau 

Mae elfen gwasanaethau ystafell ymolchi y fframwaith gwasanaethau glanhau (NPS-CFM-008-14) wedi cael ei defnyddio'n helaeth gan sefydliadau cwsmeriaid, gan ymgysylltu â nifer o gyflenwyr yng Nghymru. Fodd bynnag, rydym wedi derbyn adborth gan gwsmeriaid sy'n awgrymu y byddai'n well darparu'r elfen gwasanaethau glanhau yn lleol.

Yn seiliedig ar yr adborth hwn, ynghyd â llwyddiant ein fframwaith deunyddiau glanhau (NPS-CFM-0026-15), rydym yn cynnig fframwaith deunyddiau glanhau a gwasanaethau ystafell ymolchi cyfun newydd. Bydd y fframwaith newydd hwn yn cwmpasu deunyddiau a chyfarpar glanhau yn ogystal â gwasanaethau ystafell ymolchi, a bydd yn cael ei lansio cyn i'r fframwaith presennol ddod i ben ar 20 Rhagfyr 2019.

Dylai cwsmeriaid nodi bod y fframwaith gwasanaethau glanhau wedi cael ei estyn tan 16 Rhagfyr 2019, er mwyn rhoi amser i gwsmeriaid wneud eu trefniadau lleol eu hunain neu geisio trefniadau yn ôl y gofyn o dan y fframwaith presennol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael gwybodaeth bellach, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru 

New building materials framework

Cyhoeddwyd yr eDendr ar gyfer fframwaith deunyddiau adeiladu newydd ar 10 Gorffennaf 2019 a'r dyddiad cau i dderbyn tendrau yw 14 Awst 2019. Bydd y fframwaith newydd yn gyfuniad o lotiau sydd yn y trefniadau deunyddiau adeiladu cyffredinol a gwresogi trydanol a phlymio ar hyn o bryd. Yn ogystal, bydd posibilrwydd y bydd modd prynu offer llaw, cyfarpar trydanol bach a deunyddiau peirianneg sifil.

Rydym yn bwriadu lansio'r fframwaith newydd ym mis Hydref 2019. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y broses gwerthuso tendrau y bwriedir ei chynnal rhwng diwedd mis Awst a chanol mis Medi 2019. Bydd angen i'r gwirfoddolwyr sgorio'r ymatebion ysgrifenedig a geir gan dendrwyr i gwestiynau technegol yn erbyn meini prawf penodol. Darperir hyfforddiant llawn ar sut i ddefnyddio'r system ddyfarnu, a gellir gwneud y gwaith gwerthuso o bell wrth eich desg.

I gael mwy o wybodaeth am y fframwaith hwn, neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y gwerthusiad, e-bostiwch:  NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Fframwaith offer llaw a chyfarpar trydanol bach

Dechreuodd y fframwaith hwn ar 13 Medi 2016 a bydd yn dod i ben ar 12 Medi 2019.

O ganlyniad i hyn a'r ffaith y bydd offer llaw a chyfarpar trydanol bach ar gael yn erbyn Lot 1 y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol newydd, penderfynwyd na fydd y trefniant presennol yn cael ei estyn ar ôl 12 Medi 2019.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSConstructionandFM@llyw.cymru