Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Halen craig

Daw tymor pedair blynedd y fframwaith halen craig i ben ar 7 Hydref 2019.

Er mwyn sicrhau parhad y cyflenwad drwy’r gaeaf, rydym yn cynllunio i ymestyn y fframwaith am chwe mis arall. Bydd hyn yn ein helpu hefyd i ddeall anghenion yr Awdurdodau Lleol at y dyfodol a gweithredu caffaeliad arall, os mai hyn fydd y dewis gorau.

Mae’n bwysig nodi fod cwsmeriaid sy’n dymuno terfynu’r cytundeb fframwaith yn ystod y cyfnod o estyniad yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain, ac efallai y byddant yn dymuno cael cyngor cyfreithiol cyn gwneud hynny.

Er mwyn lleihau’r risg, gall cwsmeriaid osod archeb yn ôl y gofyn cyn 7 Hydref 2019, i sicrhau cyflenwad hyd 31 Mawrth 2020.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’r fframwaith, cysylltwch â NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Fframweithiau sy’n dod i ben

Mae’r fframweithiau canlynol yn dod i ben ac ni fyddant yn cael eu hadnewyddu:

Fframwaith prynu tŵls llaw ac offer trydanol bach (NPS-CFM-0058-16)

Daeth y fframwaith hwn i ben ar 12 Medi 2019. Bydd tŵls craidd ar gael o hyd drwy’r fframwaith deunyddiau adeiladu newydd.

Cytundeb fframwaith trydanol, gwresogi, gwaith plymio a deunyddiau cysylltiol (NPS-CFM-0030-15)

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ar 27 Medi 2019. Gall cwsmeriaid brynu’r deunyddiau yma drwy’r fframwaith deunyddiau adeiladu newydd o Ragfyr 2019 ymlaen.

Gwasanaethau glanhau a gwasanaethau ystafell ymolchi (NPS-CFM-008-14)

Bydd y fframwaith gwasanaethau glanhau yn dod i ben ar 14 Rhagfyr 2019. Bydd y gwasanaethau ystafell ymolchi’n cael ei osod fel rhan o’n tendr gwasanaethau glanhau a gwasanaethau ystafell ymolchi newydd.

Biomas (NPS-CFM-0033-15)

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ar 5 Ionawr 2020. Mae tystiolaeth yn dangos mai ychydig iawn o ddefnydd a gaiff. Cynghorir cwsmeriaid i chwilio am gyflenwadau drwy drefniant lleol.

Rheoli Cyfleusterau FM) 1 - cyfan, caled, meddal FM (NPS-CFM-0042-15)

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ar 10 Ionawr 2020. Cynghorir cwsmeriaid bod gwasanaethau tebyg a chyflenwyr ar gael drwy’r fframwaith CCS RM 3830:

https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM3830 

Rheoli Cyfleusterau FM) 2 - rheoli plâu, cynnal a chadw tân, diogelwch, cynnal a chadw offer cegin (NPS-CFM-0045-16)

Bydd y fframwaith hwn yn dod i ben ar 13 Hydref 2020. Mae tystiolaeth yn dangos bod y mwyafrif o sefydliadau’n cael eu gwasanaethau’n lleol. Mae yna opsiwn i gwsmeriaid presennol i osod cytundebau trefniant yn ôl y gofyn cyn diwedd y trefniadau presennol.

Adnewyddiadau fframwaith

Deunyddiau adeiladu yn cynnwys trydan, gwresogi a gwaith plymio

Caeodd y tendr am y fframwaith yma ganol mis Awst. Disgwylir i’r fframwaith newydd ddod i rym yn Rhagfyr 2019.

Datrysiad dodrefn

Mae’r fframwaith hwn yn y broses o gael ei ddatblygu, a disgwylir i’r tendr gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2019. Cynhaliwyd digwyddiadau i drafod gyda chyflenwyr yn Ne Cymru ar 17 Medi, ac yng Ngogledd Cymru ar 18 Medi. Mae’r fframwaith ddodrefn bresennol yn dod i ben ar 30 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y fframwaith ddodrefn newydd yn dod i rym yn Ionawr 2020. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Gwasanaethau glanhau ac ystafell ymolchi

Mae’r fframwaith hwn yn y broses o gael ei ddatblygu, a disgwylir i’r tendr gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2019. Cynhaliwyd digwyddiadau i drafod gyda chyflenwyr yn ystod mis Medi.

Rhannu’r dudalen hon