Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Mawrth 2018
Mae £2.5 miliwn wedi’i neilltuo i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ôl cyhoeddiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw.
 
16 Mawrth 2018
Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, wedi cymeradwyo cynlluniau pymtheg o awdurdodau lleol i wella darpariaeth addysg Gymraeg.
 
12 Mawrth 2018
Croesawodd y Gweinidog hefyd y newyddion y bydd ceisiadau ar-lein am basbortau yn Gymraeg ar gael cyn hir.
 
27 Chwefror 2018
Gosod Safonau drafft ar gyfer y Gymraeg ym maes iechyd
 
13 Chwefror 2018
Rhaid i'r cynlluniau osod targedau heriol ar gyfer datblygu addysg Gymraeg yn eu hardaloedd.
 
08 Chwefror 2018
Dydd Miwsig Cymru yn agos at galon y Gweinidog
 
02 Chwefror 2018
Heddiw, bu Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan yn ymweld â Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
 
31 Ionawr 2018
Mae'r prosiect Lleisiwr yn gyfrifol am ddatblygu technoleg sy'n creu lleisiau synthetig personol i siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad oherwydd clefydau fel canser y llwnc.
 
29 Ionawr 2018
Codi ymwybyddiaeth am y Gymraeg a byw bywyd mewn gwlad ddwyieithog – dyna fwriad y Llyfryn Croeso newydd sy’n cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg heddiw yng Nghanolfan Iaith Moelfre ar Ynys Môn.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i