Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymateb Alun Davies i eitem Newsnight ar y Gymraeg

Dydd Iau 10 Awst 2017

Wrth ymateb i eitem Newsnight neithiwr ar y Gymraeg, dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies:

“Roedd diffyg crebwyll i’w weld yn y ddadl, ynghyd ag anwybodaeth lwyr am y Gymraeg. Allech chi ddychmygu’r rhaglen yn gofyn a yw priod iaith unrhyw grŵp neu genedl arall yn rhyw fath o rwystr?

“Roedd hi fel petai fod yn rhaid i’r Gymraeg gyfiawnhau ei bodolaeth. Ymddengys nad oedd Newsnight yn ymwybodol mai’r Gymraeg yw iaith gyntaf llawer o bobl yng Nghymru. Ymddengys nad oedden nhw’n deall, chwaith, fod pawb sy’n siarad Cymraeg hefyd yn siarad Saesneg.

“Does bosib na allai rhaglen fel  Newsnight ddod o hyd i un siaradwr Cymraeg i siarad am yr iaith; rhywun â dealltwriaeth ohoni a’r ffaith ei bod yn cael ei defnyddio o ddydd i ddydd.

“Roedd y cwestiynau am ddwyieithrwydd yn atal buddsoddi, a’r honiad nad yw cwmnïau am ddod yma oherwydd dwyieithrwydd, yn arddangos anwybodaeth am economi fodern Cymru, ynghyd ag anwybodaeth am y safonau Cymraeg cyfredol a’r cynlluniau a gyhoeddwyd gennym ddoe a thros yr wythnosau diwethaf gyda’r nod o hybu a hyrwyddo’r Gymraeg.

“Pam na wnaethon nhw ymgynghori â’u cydweithwyr yn BBC Cymru; cydweithwyr sy’n ymdrin â’r mater hwn yn fynych? Ymddengys bod Cymru, er nad yw’n bell ofnadwy o Lundain, yn cael ei thrin fel rhyw wlad bellennig nad yw Newsnight yn gwybod fawr ddim amdani. Dylai’r rhaglen ymddiheuro a rhoi i’r gwylwyr ddadansoddiad craff a gwybodus o sefyllfa’r Gymraeg – maent yn haeddu hynny.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 10 Awst 2017 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i