Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Ebrill 2018
Bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn dod i wybod beth yw eu cyfran hwy o werth £25.9 miliwn o grantiau trafnidiaeth.
 
16 Ebrill 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi lansio'r estyniad diweddaraf i wasanaeth bws TrawsCymru.
 
12 Ebrill 2018
Mae dros £1.8 miliwn yn cael ei fuddsoddi i gyflymu cynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus yng Nglannau Dyfrdwy fel rhan o ddarpariaeth Metro Gogledd-ddwyrain Cymru, meddai'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth.
 
29 Mawrth 2018
Mae'r ymchwiliad cyhoeddus i'r prosiect arfaethedig ar yr M4, sy'n un o'r ymchwiliadau hiraf i gael ei gynnal yng Nghymru erioed, wedi gwrando bellach ar y datganiad cloi gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Mawrth 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates wedi neilltuo £1.2m i barhau i ariannu'r "Cytundeb Tridarn' rhwng Llywodraeth Cymru, Trenau Arriva Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain.
 
23 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi £25 miliwn i helpu i gefnogi  gwasanaethau bysiau hanfodol ledled Cymru.  
 
23 Mawrth 2018
Bydd y prosiect, sy'n werth £25.3 miliwn, yn gwella'r ffordd bresennol fel ei bod yn cyrraedd y safonau sy'n ofynnol ar gyfer priffyrdd modern.
 
21 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu gwerth £6 miliwn o gyfrannau ym Maes Awyr Caerdydd ar ôl y newyddion bod yr hyb trafnidiaeth wedi cyrraedd ei dargedau yn gynnar
 
16 Mawrth 2018
Bydd gwaith yn cael ei wneud i wella’r A545 ym Miwmares ar ôl y difrod a achoswyd iddi gan dywydd mawr y blynyddoedd diwethaf, meddai Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth.
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i beidio â theithio os nad yw’n hollol hanfodol i wneud hynny, gan bod disgwyl i eira trwm a lluwchfeydd gyrraedd y De a’r Canolbarth yn ystod y prynhawn.
 
28 Chwefror 2018
Mae'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion ar gyfer iâ ac eira ledled Cymru.
 
27 Chwefror 2018
Gwasanaethau trên sy'n rhedeg rhwng Cymru a Llundain gael eu hailfapio fel eu bod yn cyd-fynd â masnachfraint newydd a gaiff ei chaffael a'i rheoli gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Chwefror 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth yn atgoffa pobl bod yr ymgynghoriad ar gynlluniau ar gyfer y drydedd bont dros y Fenai yn dod i ben ddydd Gwener 9fed Mawrth.
 
14 Chwefror 2018
Gall teithwyr ledled Cymru fanteisio ar Wi-Fi am ddim ar bob un o wasanaethau Trenau Arriva Cymru diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
12 Chwefror 2018
O heddiw mae gwasanaeth sy'n ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau ar y ffordd, yn helpu i leddfu tagfeydd traffig ac sy'n sicrhau cyn lleied â phosibl o oedi i'r cyhoedd yn cael ei estyn i gynnwys yr A483
 
07 Chwefror 2018
Llywodraeth Cymru yn cael ei roi i wella’r seilwaith i gerddwyr a beicwyr, gwella diogelwch a chefnogi economi Cymru.
 
02 Chwefror 2018
Mae Peter Brett Associates, mewn partneriaeth â Beaufort Research a Loxley Consultancy, wedi cynnal gwerthusiad terfynol o Brosiect Atgyfnerthu Rheilffyrdd y Cymoedd.
 
23 Ionawr 2018
Gallai Trafnidiaeth Cymru ddod yn gorff cenedlaethol a fydd yn gyfrifol am amrywiaeth ehangach o swyddogaethau trafnidiaeth.
 
15 Ionawr 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i gwblhau Ffordd Gyswllt Llangefni.
 
09 Ionawr 2018
Mae gwaith pwysig i leihau effaith sŵn o’r A55 ar gyfer trigolion Abergele i ddechrau ar 15 Ionawr.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i