Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Chwefror 2019
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi galw ar Lywodraeth y DU i beidio ag anwybyddu rheilffyrdd Cymru
 
18 Chwefror 2019
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi dyfarnu'r contract sy'n diogelu teithiau awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn am y pedair blynedd nesaf.
 
14 Chwefror 2019
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, yn ymuno â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria, Wrecsam, heddiw i ddathlu gwelliant i'r cynllun teithiau rhatach poblogaidd i bobl ifanc, sef FyNgherdynTeithio.
 
14 Chwefror 2019
Bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn agor Ffordd Osgoi'r Drenewydd yn swyddogol heddiw. Mae'r gwaith wedi cael ei gwblhau yn gynnar.
 
07 Chwefror 2019
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog y Gogledd, Ken Skates, wedi agor rhan derfynol Ffordd Gyswllt Llangefni yn swyddogol.
 
07 Chwefror 2019
Heddiw bydd Gweinidog yr Economi yn agor digwyddiad sy'n anelu at sbarduno'r sector cyhoeddus i fynd ati i drosglwyddo i system drafnidiaeth carbon isel ac allyriadau isel yng Nghymru.
 
06 Chwefror 2019
Cytundeb i gynyddu cysylltiadau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru a Gogledd Lloegr.
 
25 Ionawr 2019
Daeth y cynlluniau i symud pencadlys y cwmni rheilffyrdd Keolis UK o Lundain i Gymru gam yn nes yr wythnos.
 
23 Ionawr 2019
Roedd cynlluniau ar gyfer Gorsaf Rheilffordd Parcio a Theithio newydd ar y Brif Linell yn Llaneirwg wedi symud cam yn eu blaen heddiw.
 
21 Ionawr 2019
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd gwaith ychwanegol yn cael ei wneud gan Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu achos dros fuddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd yn y Gogledd.
 
21 Ionawr 2019
Mae Llywodraeth Cymru wedi anrhydeddu arwr o'r Rhyfel Byd Cyntaf drwy enwi ar ei ôl un o'n tirnodau mwyaf newydd, sef pont sy'n 50 metr uwchlaw'r dirwedd.
 
17 Ionawr 2019
Heddiw, mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi nodi'n swyddogol bod y cyfnod adeiladu wedi dechrau ar ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.
 
20 Rhagfyr 2018
Heddiw (20 Rhagfyr), mae Gweinidog dros Drafnidiaeth, Ken Skates, wedi enwi Scott Waddington yn Gadeirydd newydd Trafnidiaeth Cymru.
 
18 Rhagfyr 2018
Mae Ken Skates, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd Balfour Beatty a Jones Bros o Ruthun yn mynd ati ar y cyd i adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth, Ken Skates, wedi lansio Bapur Gwyn yn amlinellu cynigion sy'n anelu at wella trafnidiaeth gyhoeddus ar draws Cymru gyfan.
 
04 Rhagfyr 2018
Mae disgwyl i gysylltiadau teithio llesol, cyfleusterau gwefru ceir trydan a phrosiectau gwella ffyrdd ledled Cymru elwa o gyfran o £78 miliwn o gyllid o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.
 
21 Tachwedd 2018
Mae prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i wella llif y traffig wrth gylchfan Cyffordd 28 ar yr M4 wedi’i agor yn swyddogol gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates.
 
16 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi rhoi sêl ei fendith ar enwebu pymtheg o orsafoedd ar draws Cymru ar gyfer gwelliannau o dan raglen Mynediad i Bawb Llywodraeth y DU.
 
12 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth, Ken Skates yn annog pobl i rannu eu barn ar yr opsiwn arfaethedig i gael pont newydd dros yr Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint.
 
12 Tachwedd 2018
Fy Ngherdyn Teithio ar gyfer pobl ifanc yn cael ei ymestyn i gynnwys pawb rhwng 16 a 21 mlwydd oed sy'n byw yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i