Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Awst 2018
Mae nifer y bobl sy'n manteisio ar drafnidiaeth am ddim TrawsCymru ar y penwythnosau yn cynyddu - ar rai llwybrau mae cynnydd o dros 100%.
 
06 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi buddsoddiad o £500,000 i Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu prosiectau seilwaith rheilffyrdd pwysig yn Wrecsam, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates.
 
03 Awst 2018
Mae'r cyfrannau cyntaf o'r £60 miliwn i gefnogi cynlluniau teithio llesol wedi'i ddyrannu.
 
24 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi rhaglen waith a gweithgareddau i wella'r dirwedd ac ansawdd amgylcheddol y rhwydwaith trafnidiaeth trefol a gwledig.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi datgelu cynlluniau i weithredu, rheoli a chynnal maes awyr a pharc busnes Saint Athan.
 
17 Gorffennaf 2018
Wrth i’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, alw ar Lywodraeth y DU i ddarparu cyllid teg er mwyn gwella'r seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi bod yn ymweld â busnesau a phrosiectau adeiladu ynn Nghwm Rhymni ac yn gofyn barn pobl am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r rhanbarth.
 
11 Gorffennaf 2018
Bydd gwaith pwysig i wella'r A55 rhwng cyfnewidfa Abergwyngregyn a fferm Tai'r Meibion yn mynd yn ei flaen ar ôl iddo gael sêl bendith Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cyhoeddi Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC).
 
27 Mehefin 2018
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio'r broses gaffael ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth awyr Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus o Gaerdydd i Ynys Môn.
 
25 Mehefin 2018
Mae Ken Skates yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan profi rheilffyrdd arloesol.
 
13 Mehefin 2018
Mae gwaith ar y gweill i edrych ar yr opsiynau ar gyfer uwchraddio hanfodol i'r A494 ar Bont Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates y Gweinidog Trafnidaieth.
 
11 Mehefin 2018
Bydd depo trenau newydd modern yn agor yn Ffynnon Taf fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Metro'r De, cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
07 Mehefin 2018
Bydd y gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru yn golygu agor dau bencadlys newydd yng Nghymru gan greu oddeutu 130 o swyddi o safon uchel yng Nghymru
 
04 Mehefin 2018
Gall teithwyr rheilffordd ledled Cymru a’r Gororau edrych ymlaen at weld eu gwasanaethau rheilffordd yn cael eu trawsnewid
 
01 Mehefin 2018
Mae pobl yn cael eu gwahodd i roi eu barn ar gynlluniau i wella cynllun yr A55 ar Gyffyrdd 15 Llanfairfechan ac 16 Penmaenmawr.
 
24 Mai 2018
Heddiw bu'r Prif Weinidog, Carwyn Jones a'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates yn ymweld â Bontnewydd i gyhoeddi y bydd y gwaith i adeiladu'r ffordd osgoi arfaethedig i Gaernarfon i'w fynd ymlaen.
 
23 Mai 2018
Bydd gyrwyr chwilfrydig wedi sylwi bod gorsaf wefru fawr wedi'i gosod ger Gerddi Alexandra ym mharc Cathays.
 
14 Mai 2018
I cychwyn Wythnos Twristiaeth Cymru mae'r Gweinidog, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn Sir Benfro i ganmol diwydiant twristiaeth a phobl Cymru am wneud Cymru yn gyrchfan o radd flaenaf i ymwelwyr.
 
11 Mai 2018
Mae gan bob un ohonom swyddogaeth bwysig o sicrhau nad oes sbwriel ar ein ffyrdd ac ar ochr ein ffyrdd, yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i