Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyhoeddi Cadeirydd Newydd Trafnidiaeth Cymru

Heddiw (20 Rhagfyr), mae Gweinidog dros Drafnidiaeth, Ken Skates, wedi enwi Scott Waddington yn Gadeirydd newydd Trafnidiaeth Cymru.
Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018

Wrth gyhoeddi'r penodiad, dywedodd Ken Skates:

"Roeddwn eisiau arweinydd o fri i oruchwylio trawsnewidiad ein rhwydwaith trafnidiaeth, gan ddal tîm gweithredol Trafnidiaeth Cymru i gyfrif a sicrhau ei fod yn gwneud y defnydd gorau posibl o arian cyhoeddus ac yn gweithredu er budd y cyhoedd ar yr un pryd.  

"Bydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru yn cynrychioli'r cymunedau y mae'n ei wasanaethu gan graffu ar waith y cwmni a'i gefnogi.  Bydd yn sicrhau y bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud er budd teithwyr a'r rhai sy'n defnyddio'r rhwydweithiau trafnidiaeth a reolir ganddo ar ein rhan. 

"Rwy’n chwilio am y bobl mwyaf medrus ac ymrwymedig i gefnogi'r weledigaeth a fydd yn golygu y bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth llwyr integredig, gyda chwsmeriaid yn elfen graidd o'i waith.

"Credaf fod Scott Waddington yn meddu ar y sgiliau i adeiladu ar y sylfeini cadarn sydd eisoes wedi'u gosod ar gyfer Trafnidiaeth Cymru. Gyda'i yrfa hir a llwyddiannus yn llywio brand Cymreig eiconig, a'i ymrwymiad blaenorol i wasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau ar y cyd drwy ei waith gyda chyrff llywodraethol a diwydiannau, mae cymwysterau Scott yn cyd-fynd ag anghenion Trafnidiaeth Cymru.

"Mae hanes ardderchog Scott o ran cyflenwi gwasanaethau cwsmeriaid yn golygu mai ef yw'r dewis cywir wrth i Trafnidiaeth Cymru ddechrau newid canfyddiad a phrofiad o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru." 

Yn ddiweddar, roedd Mr Waddington wedi rhoi'r gorau i'w swydd lwyddiannus fel Prif Weithredwr cwmni bragu a thafarn preifat, SA Brain. 

Cafodd ei eni a'i addysgu yn Abertawe, ac astudiodd Economeg a Chyfrifyddu ym Mhrifysgol Reading. Gan ymuno â SA Brains yn 2001, ef oedd yn gyfrifol am oruchwylio'r cynnydd mewn buddsoddiad yn ystad y dafarn a'r broses o ehangu'r busnes dosbarthu diodydd drwy waith caffael ledled Cymru. Yn 2011, gwnaeth Brains gaffael Coffee#1, sef cadwyn o siopau coffi ar y stryd fawr sydd bellach wedi ehangu i bron 100 o siopau drwy leoliadau newydd ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Yn ystod ei gyfnod gyda Brains, mae’r cwmni wedi tyfu i dros 200 o dafarndai ac mae'n cyflogi dros 2500 o bobl.

Yn Gadeirydd y Cydffederasiwn Diwydiant Prydain ar gyfer Cymru rhwng 2010 a 2011, roedd Scott hefyd yn Gomisiynydd Cymru Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau am bum mlynedd o fis Ebill 2012 ac roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. 

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Clwb Busnes Caerdydd ac mae wedi bod yn rhan o amryfal gyrff yn y diwydiant croeso gan gynnwys y British Beer and Pub Association (BBPA) a’r Independent Family Brewers of Britain (IFBB).

Yn ei swydd fel Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru, bydd Scott yn gyfrifol am arwain y Bwrdd a sicrhau ei fod yn cyflawni pob agwedd ar ei waith yn effeithiol. Scott fydd y cyswllt rhwng Bwrdd Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, a bydd yn gyfrifol am bennu agenda'r Bwrdd.

Dywedodd y Gweinidog dros Drafnidiaeth: 

"Rwy'n llongyfarch Scott ar ei gais llwyddiannus ac rwyf wrth fy modd i'w groesawu i'r swydd fel Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth ac rwy'n siŵr y bydd anghenion cwsmeriaid yn rhan graidd o waith Trafnidiaeth Cymru.

"Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r ymgeiswyr aflwyddiannus a wnaeth roi o'u hamser i gyflwyno cais. Roedd y gystadleuaeth yn un gref ac roedd safon yr ymgeiswyr yn uchel dros ben. Rydym yn ffodus bod gennym gymaint o dalent o'r fath yng Nghymru".

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 20 Rhagfyr 2018 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i