Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, yn agor prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i adeiladu cylchfan Cyffordd 28 ar yr M4

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i wella llif y traffig wrth gylchfan Cyffordd 28 ar yr M4 wedi’i agor yn swyddogol gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates.
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018
Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, yn agor prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i adeiladu cylchfan Cyffordd 28 ar yr M4

Nod y prosiect gwerth £13.7 miliwn, a ddechreuodd ym mis Chwefror 2017, yw lleihau oedi ar yr M4 ac annog mwy o fodurwyr i ddefnyddio’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol yng Nghasnewydd. 

Heddiw (dydd Mercher, 21 Tachwedd) mae’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates wedi plannu coeden ger y cylchfan i nodi agoriad swyddogol y prosiect.  

Bydd plannu’r goeden yn helpu i ddatblygu menter Coridorau Gwyrdd Llywodraeth Cymru, sy’n ceisio gwella tirwedd ac ansawdd amgylcheddol y rhwydwaith trafnidiaeth trefol a gwledig yng Nghymru.
Ar adegau prysur, mae dros 6,000 o gerbydau’n defnyddio’r cylchfan bob awr, ynghyd â chylchfannau cyfagos Basaleg a Phont Ebbw.

Mae manteision y gwaith yn cynnwys llai o oedi wrth deithio rhwng yr M4, yr A48, yr A467 a’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol, ynghyd â gwella diogelwch y ffyrdd wrth y cyffyrdd.

Y gobaith yw y bydd gwelliannau i bob un o’r tair cyffordd yn hybu adfywio economaidd trwy ddarparu mynediad i swyddi, teithiau diogel a dibynadwy ac yn gwella cydnerthedd y gefnffordd a’r rhwydwaith lleol yn y De-ddwyrain.  

Yn ystod y seremoni, roedd cyfle i Ken Skates weld uned efelychu gyrru sy’n cael ei datblygu gan gwmni Arup, dylunydd y prosiect. Mae’r prosiect yn defnyddio rhith-wirionedd a thechnoleg gemau cyfrifiadurol i ddatblygu efelychydd sy’n galluogi pobl i edrych ar ddyluniadau.

Wrth ddatblygu’r prototeip, mae Arup wedi defnyddio data o ddyluniad prosiect Cyffordd 28 i greu efelychydd gyrru. 

Meddai Ken Skates yn y seremoni i agor y prosiect: 

“Rwyf wrth fy modd yn nodi bod y prosiect adeiladu hwn gwerth £13.7 miliwn wedi’i gwblhau. Bydd y gwaith hwn yn rhoi hwb i lif y traffig ac yn gwella diogelwch ar y ffyrdd yn yr ardal. 

“Bydd y gwaith adeiladu hanfodol hwn yn helpu miloedd o fodurwyr bob dydd ger cyffordd sy’n gysylltiad allweddol rhwng yr M4 ac ardal gyflogaeth bwysig gorllewin Casnewydd. Hefyd, mae’r gyffordd yn ddolen gyswllt rhwng ardal ddwyreiniol Cymoedd y De a gorllewin Casnewydd, felly dylai’r prosiect adeiladu hwn gael effaith enfawr ar gysylltiadau trafnidiaeth ar gyfer modurwyr. 

“Roeddwn wrth fy modd yn gweld yr efelychydd rhith-wirionedd a helpodd i gynllunio’r prosiect hwn, ac roedd yn ddiddorol dysgu am y dechnoleg ddiweddaraf a fydd yn cael ei defnyddio yn y dyfodol.    

“Mae’n bwysig bod gennym rwydwaith trafnidiaeth cadarn ledled Cymru sy’n gallu cefnogi busnesau a’r boblogaeth yn ehangach. Mae’n rhaid i ni fuddsoddi yn ein seilwaith trwy brosiectau fel hyn a sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i gefnogi economi Cymru.” 

Meddai Tom Kenyon, Rheolwr Prosiectau Costain, Prif Gontractwr cynllun gwella C28 yr M4: 

“Rydym wrth ein bodd yn cwblhau’r prosiect pwysig hwn ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r cyhoedd sy’n teithio a’r cymunedau cyfagos am eu goddefgarwch a’u cefnogaeth yn ystod 20 mis y rhaglen adeiladu.

“Mae rhywfaint o waith yn parhau ar yr A467 i wella llif y traffig sy’n teithio i gyfeiriad y de yn ystod oriau brig y bore, ond fel arall mae’n ymddangos bod y trefniadau newydd yn effeithiol iawn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 21 Tachwedd 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i