Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2017
Mae cynlluniau cyllido wedi’u diweddaru ar gyfer nifer o brosiectau mawr ar gyfer y seilwaith trafnidiaeth wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, yn gwahodd pobl i rannu eu safbwyntiau ar gynigion ar gyfer trydydd pont ar draws y Fenai.
 
14 Rhagfyr 2017
Bydd mwy na £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i foderneiddio seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth yn Wrecsam.
 
13 Rhagfyr 2017
Mae dull newydd o ddatblygu, arfarnu a gwerthuso ymyraethau trafnidiaeth yng Nghymru sy'n cefnogi lles pobl a'r blaned yn well wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
11 Rhagfyr 2017
Dros dri diwrnod, bydd arddangosfeydd gwybodaeth gyhoeddus yn cael eu cynnal, gyda’r bwriad o roi’r newyddion diweddaraf am y cynigion i wella'r A55 wrth Gyffordd 15 a Chyffordd 16.
 
10 Tachwedd 2017
Ni fydd unrhyw waith rheolaidd a fydd yn arwain at gau lonydd yn cael ei wneud yn ystod y dydd ar yr A55 rhwng Cyffordd 11 a'r ffin â Lloegr tan o leiaf fis Medi 2018.
 
07 Tachwedd 2017
Mae dros 216,000 o dunelli o halen ac un deg tri o wasgarwyr halen ar gael i sicrhau y bydd ffyrdd Cymru’n parhau i weithio yn ystod misoedd y gaeaf.
 
30 Hydref 2017
Bydd rhwystr sŵn newydd ar yr A55 tua'r gorllewin ger Pont Sea Road yn lliniaru effaith llygredd sŵn ar bobl sy'n byw gerllaw.
 
18 Hydref 2017
Er mai yng Nghymru mae rhai o’r lonydd mwyaf diogel yn y byd, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw, mai un yn ormod yw pob marwolaeth a phob anaf difrifol.
 
09 Hydref 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, y bydd Llywodraeth Cymru'n lansio ymgynghoriad yr wythnos yma ar sut orau i hyrwyddo'r bws fel cyfrwng teithio i bobl ifanc.
 
29 Medi 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyfres o ymrwymiadau mewn perthynas â masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau.
 
29 Medi 2017
Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.
 
29 Medi 2017
Mae Ken Skates wedi cadarnhau bod tendrau terfynol wedi cael eu gwahodd ar gyfer Gwasanaeth Rheilffyrdd nesaf Cymru a'r Gororau. Dyma'r broses gyntaf o’i bath i'w threfnu gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Medi 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw mai'r llwybr coch yw'r opsiwn y mae'n ei ffafrio ar gyfer cynllun coridor Glannau Dyfrdwy sydd werth £250m.
 
22 Medi 2017
Dechrau da i gynllun peilot teithio ar fws am ddim ar benwythnosau
 
15 Medi 2017
Yn ôl ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae mwy o bobl nag erioed o'r blaen wedi defnyddio gwasanaeth bws T9 y maes awyr yn ystod y chwe mis diwethaf.
 
25 Awst 2017
Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir y Fflint, Powys, Rhondda Cynon Taf a Thor-faen fydd yn cael arian o Gronfa'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol eleni.
 
22 Awst 2017
Mae gwelliannau parhaus i’r A55 yn ‘hanfodol i economi Gogledd Cymru’, meddai Ken Skates Gweinidog yr Economi heddiw.
 
21 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu y dylai gael y £700m yr amcangyfrifir y bydd Llywodraeth y DU yn eu harbed drwy roi'r gorau i'r cynllun hirddisgwyliedig i drydaneiddio'r brif reilffordd yn Ne Cymru.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd 5 trên ychwanegol yn dechrau cael eu defnyddio er mwyn cynyddu a gwella'r cerbydau sydd ar gael yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i