Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Rhagfyr 2016
Cafodd system drafnidiaeth Cymru hwb blwyddyn newydd cynnar heddiw.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae teithwyr ar fysiau yng Ngogledd-ddwyrain Cymru wedi derbyn newyddion da heddiw.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion, y gwariwyd £50 miliwn arni bellach ar agor yn swyddogol.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae Ken Skates, yr Ysgrifennydd Seilwaith wedi amlinelli eu  cynlluniau ar gyfer buddsoddiad mewn seilwaith gwerth biliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru dros y 5 mlynedd nesaf.
 
06 Rhagfyr 2016
Wedi cyhoeddi y gall Bow Street gael gorsaf drenau a chyfnewidfa newydd.
 
15 Tachwedd 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, wedi cwrdd â’r wyth prentis sy’n helpu i sicrhau y bydd ffordd osgoi’r Drenewydd yn cael ei chwblhau, ar amser, erbyn 2019.
 
11 Tachwedd 2016
Bydd y gwasanaeth bws o Aberystwyth i Gaerdydd yn ailddechrau yn ddiweddarach y mis hwn wedi i wasanaeth TrawsCymru, Llywodraeth Cymru gamu i’r adwy i redeg y gwasanaeth.
 
31 Hydref 2016
Wedi iddo ymweld â’r Ganolfan Rheoli Traffig yng Nghonwy, dywedodd Ken Skates fod cynlluniau yn eu lle i sicrhau bod modd i bobl deithio o le i le dros fisoedd y gaeaf.
 
19 Hydref 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith wedi bod yn ymweld â thwneli Brynglas ar yr M4 i weld sut y mae gwaith hanfodol yn datblygu.
 
18 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ailadrodd ei ymrwymiad i adeiladu rhwydwaith mwy effeithlon o wasanaethau bysiau i Gymru.
 
17 Hydref 2016
Mae cynlluniau newydd fydd yn gwella seilwaith yng Nghymru dros y 30 mlynedd nesaf a thu hwnt yn cael eu gosod allan heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
13 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi datgelu heddiw y cwmnïau sydd ar y rhestr fer i ddarparu gwasanaethau masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau a’r Metro.
 
03 Hydref 2016
Ni fydd yr oedi cyn dechrau’r ymchwiliad cyhoeddus ar Brosiect arfaethedig ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, yn cael effaith ar ddyddiad cwblhau y prosiect yn 2021, addawodd Ken Skates.
 
30 Medi 2016
Bydd Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru yn cael ei ehangu yfory i gynnwys y rhai hynny sy’n dioddef o anaf neu salwch difrifol ond dros dro, yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith.
 
26 Medi 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw na fydd prisiau tocynnau trên yng Nghymru sy’n cael eu rheoleiddio yn codi uwchlaw’r gyfradd chwyddiant hyd o leiaf Hydref 2018.
 
20 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, wedi atgoffa partïon â diddordeb y bydd gorchmynion drafft ar gyfer ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd yr A487 yn cael eu harddangos yr wythnos hon.  
 
15 Medi 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, wedi cyhoeddi cynllun pum pwynt heddiw i gefnogi’r diwydiant bysiau yng Nghymru.
 
12 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu teithiau awyr newydd sy’n cael eu darparu ar gyfer cymudwyr a busnesau.
 
09 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith, Ken Skates wedi rhoi’r golau gwyrdd heddiw ar gyfer hyb trafnidiaeth newydd gwerth £5.3m ym Mhort Talbot.
 
07 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, wedi croesawu’r ffaith bod gwaith diweddar i wella’r twnneli ar yr A55 wedi’i gwblhau.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i