Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwaith i ddechrau ar dwneli Brynglas

Fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i’r M4, bydd gwaith cynnal a chadw dros nos ar Dwneli Brynglas yng Nghasnewydd yn dechrau ddydd Llun, 20 Mehefin.
Dydd Iau 09 Mehefin 2016

Yn ystod y nos fydd y gwaith yn cael ei wneud yn bennaf a hynny tan fis Chwefror 2018.  Bydd y rhan o’r M4 rhwng cyffyrdd 25A a 26 ar gael rhwng 8 y nos a 6 y bore am hyd at 5 noson yr wythnos.

Wrth wneud sylw ar y gwaith hanfodol, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: 

“Mae’r M4 yn bwysig iawn i economi Cymru ac mae’r gwaith o gynnal a chadw Twneli Brynglas yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella’r draffordd.  Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud ar yr amser a nodir er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei wneud mor ddiogel ac mor gyflym â phosibl a chreu cyn lleied â phosibl o anghyfleustra i ddefnyddwyr y draffordd.

“Er y bydd hi bob amser yn angenrheidiol i’r math hwn o waith gael ei wneud, mae’n amlwg nad  yw gwneud gwelliannau i’r M4 yn unig yn mynd i ddatrys y problemau ehangach, mwy hirdymor sef y tagfeydd traffig ar yr M4 o amgylch Casnewydd. Hoffwn nodi’n glir bod y problemau ehangach, mwy hirdymor hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i ni ac rwy’n gobeithio y byddwn yn gallu gwneud cyhoeddiad yn eu cylch yn fuan iawn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 09 Mehefin 2016 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i