Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Rhagfyr 2015
Bron 3,000 o bobl yn dod i arddangosfeydd yr M4
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Daeth bron 3,000 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar i amlinellu’r hyn sydd gan Lywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
 
23 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cyhoeddi astudiaeth am reilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, i ariannu astudiaeth gychwynnol i edrych ar botensial ailagor y rheilffordd sydd wedi bod ar gau i deithwyr ers 1965.
 
21 Rhagfyr 2015
Ymgynghori ar roi Bathodyn Glas i bobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar newidiadau i’r broses asesu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymgynghori ar estyn cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys pobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar symleiddio’r broses asesu.
 
30 Tachwedd 2015
Y Metro yn rhoi ‘cyfle rhagorol i Gymru’ meddai’r diwydiant trafnidiaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynllun uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth integredig a thrawsnewidiol yn y De wedi dod gam yn nes heddiw, wrth i’r Prif Weinidog lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer y Metro newydd.
 
09 Tachwedd 2015
Astudiaeth i edrych ar opsiynau i uwchraddio cyffordd 36A yr A55
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal astudiaeth ar y cyd er mwyn edrych ar y posibilrwydd o uwchraddio Cyffordd 36A yr A55 ym Mrychdyn.
 
29 Hydref 2015
Golau gwyrdd i gynlluniau ffordd osgoi’r Drenewydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ar ôl ystyried canfyddiadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus, mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith i’r trywydd a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd.
 
09 Hydref 2015
Dechrau cam nesaf y cynllun ar gyfer twnel gwerth miliynau o bunnoedd ar yr A55
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cam nesaf y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch y twneli ar yr A55 i ddechrau yn Nhwnel Penmaenbach yr wythnos nesaf.
 
07 Hydref 2015
Cynigion i gael eu harddangos ar gyfer Pont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynhelir arddangosfa gyhoeddus ym Machynlleth sy’n rhoi amlinelliad o’r cynigion am Bont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
 
28 Medi 2015
Edwina Hart yn agor darn newydd gwerth £158 miliwn o ffordd Blaenau’r Cymoedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd darn diweddaraf o gynllun deuoli’r A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd, yn cael ei agor yn swyddogol heddiw gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
14 Medi 2015
Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.
 
10 Medi 2015
Terfyn cyflymder 20 mya i ysgolion Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi rhaglen tair blynedd gwerth £4.5 miliwn i wella diogelwch dros 40 o ysgolion.
 
01 Medi 2015
Y Gweinidog yn lansio cardiau teithio ar fws i bobl ifanc yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Diwrnod cyntaf cynllun teithiau bws rhad gwerth £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru i bobl ifanc.
 
04 Awst 2015
Gweinidog yn agor canolfan hyfforddiant adeiladu newydd ar yr A465
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw [4 Awst] roedd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngilwern i agor cyfleuster hyfforddi a chanolfan ymwelwyr newydd yn swyddogol.
 
22 Gorffennaf 2015
Y Prif Weinidog yn lansio Cynllun Teithio â Gostyngiad i Bobl Ifanc a Gwasanaeth newydd T3 TrawsCymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynllun newydd yn cynnig cyfle i'r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru arbed traean ar bris tocyn bws oedolyn.
 
16 Gorffennaf 2015
Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol wedi cyhoeddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyhoeddwyd Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru 2015 heddiw (dydd Iau, 16 Gorffennaf).
 
03 Gorffennaf 2015
Gweinidog yn lansio bysiau newydd TrawsCymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae fflyd newydd o fysiau yn cael eu lansio gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngwbert ger Aberteifi heddiw [dydd Gwener 3 Gorffennaf].
 
30 Mehefin 2015
Y Gweinidog Trafnidiaeth yn amlinellu’r cynlluniau ar gyfer Cam Dau’r Metro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gallai’r gwaith ar gam nesa’r Metro, system trafnidiaeth gyhoeddus fodern ac o ansawdd uchel ar gyfer De-ddwyrain Cymru, ddechrau mor gynnar â 2017.
 
18 Mai 2015
Gwasanaethau rheilffordd newydd yn y canolbarth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
O’r wythnos hon ymlaen bydd trenau newydd yn rhedeg bob awr yn ystod oriau brig rhwng Aberystwyth ac Amwythig a gwasanaethau ychwanegol ar reilffyrdd Calon Cymru.
 
15 Mai 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi y bydd bron £27 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth ledled Cymru.
 
12 Mai 2015
Y trên cyntaf i gyrraedd Gorsaf Tref Glyn Ebwy ddydd Sul
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gorsaf Tref Glyn Ebwy yn agor y penwythnos yma pan fydd y trên cyntaf yn cyrraedd ddydd Sul 17 Mai.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i