Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Amlinellu'r camau nesaf ar gyfer Band Eang Cyflymach

Mae'r camau nesaf sy'n rhan o gyfres o fesurau i gyflwyno band eang cyflym a dibynadwy i weddill yr eiddo yng Nghymru wedi'u hamlinellu gan Julie James, Arweinydd y Tŷ sy'n gyfrifol am dechnoleg ddigidol.
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Mae rhaglen Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru eisoes wedi gweddnewid sefyllfa ddigidol Cymru gyda naw adeilad ym mhob deg yn manteisio bellach ar fand eang cyflym iawn o gymharu ag ychydig dros hanner pan ddechreuodd y rhaglen.  Mae wedi cyflwyno band eang ffeibr cyflym i bron 733,000 o adeiladau ym mhob rhan o Gymru.

Fel rhan o gyfres o fesurau ar gyfer yr adeiladau sy'n weddill, mae cytundeb grant wedi'i lofnodi gyda BT. Bydd yn cael ei ddarparu gan Openreach a fydd ar y cychwyn yn cyflwyno band eang cyflym i bron 16,000 o adeiladau erbyn mis Mawrth 2021. Bydd ychydig dros £13 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyn.

Mae'r adeiladau hyn yn y Gogledd, y De-orllewin a'r Cymoedd.  Mae'r broses o werthuso'r tendrau ar gyfer ardal y Dwyrain yn mynd rhagddi a bydd cyhoeddiad pellach yn cael ei wneud unwaith y bydd y gwaith hwnnw wedi dod i ben.  

Bydd y cynllun a fydd yn dilyn Cyflymu Cymru yn rhan o gyfres o ymyriadau.  Ymhlith yr elfennau eraill y bydd cymorth unigol drwy ein cynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt, a chymorth ar gyfer cymunedau drwy gynlluniau talebau ac ymyriadau a arweinir gan y gymuned.

Dywedodd Julie James:

"Mae'r farchnad band eang yng Nghymru wedi newid yn gyflym dros y pum mlynedd ddiwethaf.  Mae Cyflymu Cymru wedi gweddnewid sefyllfa ddigidol Cymru a bellach, mae gan y rhan fwyaf o adeiladau ledled y wlad fynediad at wasanaeth band eang cyflym iawn.  

“Ond mae mwy eto i'w wneud i gyrraedd yr adeiladau sy'n weddill. Rhaid inni ddefnyddio amrywiaeth o ymyriadau yn y dyfodol os ydym am gyflawni'r dasg enfawr o ddarparu band eang dibynadwy a chyflym i'r adeiladau hynny sydd hebddo ar hyn o bryd. Ni fydd un ateb yn bodloni anghenion pawb.

"Bydd hynny'n cynnwys defnyddio arian cyhoeddus i gyflwyno band eang fel y cyhoeddwyd heddiw, ein cynlluniau Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt a chymorth ar gyfer prosiectau cymunedol drwy ein cynlluniau talebau.  I lawer, drwy gynllun cymunedol fydd y ffordd orau o gael cysylltiadau band eang cyflym. Byddwn yn gweithio gyda chymunedau ac awdurdodau lleol i roi cyngor a chyllid i gyflwyno band eang cyflym lle y mae ei angen."

Dywedodd Kim Mears, rheolwr gyfarwyddwr Openreach sy’n gyfrifol am ddatblygu’r seilwaith strategol:

“Rydyn ni wrth ein bodd o weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru unwaith eto wrth inni barhau i gyflwyno band eang ffeibr ledled Cymru.

“Ar ôl cyflwyno Cyflymu Cymru yn llwyddiannus hyd yma, mae cael lotiau cyntaf y cam nesaf yn cadarnhau bod Openreach ar flaen y gad o ran llunio seilwaith sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

“Er bod y mwyafrif llethol ledled y wlad – yn ein trefi ac yng nghefn gwlad – eisoes yn gallu manteisio ar fand eang cyflym iawn diolch i waith peirianyddion Openreach yng Nghymru, rydym yn cydnabod bod mwy i’w wneud.

“Hwn yw’r cam nesaf yn y broses o sicrhau bod band eang dibynadwy ar gael i bawb ledled Cymru ar rwydwaith agored sy’n cynnig dewis o ddarparwyr.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Gwyddoniaeth a thechnoleg 23 Hydref 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i