Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Rhagfyr 2016
Bydd rhaglen Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru yn parhau am ddwy flynedd arall gyda chefnogaeth gwerth £2miliwn.
 
05 Rhagfyr 2016
Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi llongyfarch Prifysgol Caerdydd am ddenu cyllid o £10 miliwn ar gyfer Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu’r Dyfodol.
 
10 Tachwedd 2016
Bydd blwch a ddatblygwyd yng Nghymru, sef y SepsisBox,  yn cael ei ddadlennu i gynulleidfa ryngwladol o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yr wythnos nesaf.
 
07 Tachwedd 2016
Y bwriad yw buddsoddi hyd at £80m yn y cynllun band eang cyflym iawn nesaf, i helpu i sicrhau bod pob eiddo yng Nghymru wedi’i gysylltu â band eang cyflym a dibynadwy erbyn 2020.
 
04 Tachwedd 2016
STEM oedd rhai o’r meysydd a drafodwyd pan fu Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn ymweld â’r cwmni technolegol amlwg o Gaerdydd, IQE.  
 
31 Hydref 2016
Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) yn ddatblygiad £20m o fewn Ardal Fenter Ynys Môn a fydd yn agor ei ddrysau yn 2018.
 
13 Hydref 2016
Mae’r Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru wedi croesawu rhai o bobl fwyaf talentog y byd ym maes ymchwil gwyddonol i’w swyddi newydd.
 
10 Hydref 2016
Mae cwmni Suprex wedi cael ei agor yn swyddogol gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth dyma’r unig gwmni masnachol yn y DU sy’n datblygu cymwysiadau prosesu ar gyfer carbon deuocsid (CO2).
 
28 Medi 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi agor yr Uwchgynhadledd Arloesedd gyntaf erioed yng Nghymru.
 
06 Gorffennaf 2016
Mae dyfais gan gwmni technoleg o Gymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn denu sylw byd-eang.
 
29 Mehefin 2016
Mae cynlluniau i greu Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn Llanelli wedi symud gam ymlaen wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y bydd yn ariannu Uwchgynllun y prosiect.
 
20 Mehefin 2016
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi bod yn cwrdd â modelau rôl menywod ifanc sy'n ystyried dilyn gyrfa ym maes peirianneg sifil.
 
31 Mawrth 2016
Mae trafodaethau ar y gweill rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd unigryw yn Llynnoedd Delta, Llanelli.
 
24 Mawrth 2016
60 y cant o gartrefi a busnesau ym Mhowys yn gallu manteisio ar fand llydan cyflym iawn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae band llydan cyflym iawn bellach ar gael i fwy na 57 y cant o gartrefi a busnesau ym Mhowys, diolch i Cyflymu Cymru - ac mae gwaith yn parhau er mwyn cyrraedd mwy o gymunedau.
 
23 Mawrth 2016
Cymru yn denu'r buddsoddiad mwyaf erioed ar gyfer prosiectau arloesedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cymru wedi denu dros £50 miliwn gan Innovate UK yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol y buddsoddiad mwyaf erioed.
 
18 Mawrth 2016
Aberdaron yn derbyn band eang cyflym iawn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cyflymder uwch ar gyfer syrffio’r we bellach ar gael i drigolion ac ymwelwyr Aberdaron wrth i gynllun Cyflymu Cymru ddarparu band eang cyflym iawn yno am y tro cyntaf.
 
18 Mawrth 2016
Gweinidog yn ymuno â Bwrdd ReNeuron ar daith o'i safle newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ymunodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart â Bwrdd ReNeuron yr wythnos hon ar daith o'i safle newydd yng nghanolfan weithgynhyrchu Advanced Therapy Medicinal Productions Llywodraeth Cymru fodern iawn.
 
14 Mawrth 2016
Mae Purolite yn buddsoddi mewn cyfleuster gweithgynhyrchu gwerth uchel newydd yn Llantrisant, ei Bencadlys yn Ewrop, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
11 Mawrth 2016
Mwy o eiddo yng Ngheredigion yn gallu manteisio ar fand eang cyflym iawn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae modd i fwy a mwy o gartrefi a busnesau yng Ngheredigion bellach fanteisio ar fand eang cyflym iawn wrth i gynllun Cyflymu Cymru barhau.
 
10 Mawrth 2016
Y Gweinidog yn llongyfarch Graddedigion diweddaraf rhaglen Cadetiaid Diwydiannol Airbus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mewn seremoni raddio ym Mrychdyn, mae Llywodraeth Cymru ac Airbus wedi cydnabod yn swyddogol chwe deg pump o ferched ifanc o chwe ysgol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru am eu sgiliau STEM
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i