Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Rhagfyr 2015
Nadolig cynnar i bobl Nasareth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae anrheg Nadolig cynnar wedi dod i bobl Nasareth. Gall y cartref cyntaf yn y pentref yng nghefn gwlad Gwynedd archebu band eang cyflym iawn.
 
08 Rhagfyr 2015
TrakCel Ltd. yn ehangu ac yn creu 20 o swyddi newydd yng Nghaerdydd gyda help Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gyda help Llywodraeth Cymru, mae cwmni o Gaerdydd - TrakCel Ltd.- cwmni sy’n arloesi ym maes biodechnoleg, yn gallu ehangu a chreu 20 o swyddi newydd.
 
18 Tachwedd 2015
Mae Gweinidog yr Economi wedi rhoi pecyn cyllid o £12m i helpu i adeiladu, gosod ffitiadau a phrynu offer cyfalaf ar gyfer Athrofa Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd.
 
09 Tachwedd 2015
Cronfa newydd gwerth £39 miliwn yn cynyddu capasiti Cymru ym maes ymchwil gwyddonol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, yn cyhoeddi y bydd dros chwedeg o gymrodoriaethau ymchwil gwyddonol yn cael budd o gronfa newydd gwerth £39 miliwn.
 
27 Hydref 2015
Dadorchuddio dyluniadau Parc Gwyddoniaeth Menai gydag ymweliad y Gweinidog i’r safle
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cymerodd datblygiad Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gam arall ymlaen gyda dadorchuddio'r dyluniadau pensaernïol ar gyfer yr adeilad cyntaf arfaethedig ar y safle yng Ngaerwen.
 
12 Hydref 2015
Gweinidog yn lansio Academi Feddalwedd gyntaf y Deyrnas Unedig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Nghasnewydd i agor Academi Feddalwedd gyntaf y DU yn swyddogol.
 
02 Hydref 2015
Abertawe’n elwa ar Cyflymu Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog, Julie James, wedi cyhoeddi bod modd i fwy a mwy o safleoedd ar draws awdurdod lleol Abertawe bellach dderbyn band eang cyflym iawn yn sgil cynllun Cyflymu Cymru
 
30 Medi 2015
Y nifer sydd yn gallu cael band eang cyflym diolch i Cyflymu Cymru yn pasio’r hanner miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, fod mwy na hanner miliwn o eiddo yng Nghymru yn gallu cael band eang cyflym iawn erbyn hyn, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
29 Medi 2015
Nawdd arloesi’n helpu cwmni i godi’r tonnau yn y sector ynni adnewyddadwy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cwmni o Gymru sy’n arbenigo mewn harneisio ynni’r tonnau a lleihau costau’r ynni hwnnw yw’r cwmni cyntaf i elwa o gronfa arloesi Llywodraeth Cymru.
 
22 Medi 2015
£12.5m i helpu busnesau i wneud y mwyaf o fand eang cyflym iawn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, raglen newydd werth £12.5m i sicrhau bod busnesau ledled Cymru yn cael y manteision mwyaf posibl yn sgil band eang cyflym iawn.
 
09 Medi 2015
Prosiect newydd gwerth £17m i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw (dydd Mercher, 9 Medi) cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, ei bod wedi sicrhau dros £17m ar gyfer denu 90 cymrawd ymchwil newydd.
 
08 Medi 2015
Gweinidog yn cytuno ar fuddsoddiad gwerth £8.4m i hybu gwyddoniaeth, arloesi a thechnoleg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Y nod yw gwneud busnesau’n fwy cystadleuol a chynhyrchiol drwy eu hannog i ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau’n well.
 
06 Awst 2015
Band eang cyflym iawn ar gael i fwy o leoedd yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu adroddiad diweddaraf Ofcom ar y farchnad gyfathrebu, a gafodd ei gyhoeddi heddiw.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i