Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Gorffennaf 2018
Mae lleoliadau gofal plant newydd yn mynd i gael eu datblygu ledled Cymru fel rhan o fuddsoddiad gwerth £60m gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddarparu ei chynnig gofal plant arloesol.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae nifer y rhieni â phlant ifanc yng Nghymru sydd wedi dweud eu bod yn smacio eu plant wedi lleihau'n sylweddol, yn ôl gwaith ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau i rybuddio am effaith Credyd Cynhwysol ar rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae Gweinidogion Cymru wedi croesawu adolygiad heddiw gan Chwarae Teg a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar bolisïau cydraddoldeb rhywiol Llywodraeth Cymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Heddiw, bydd Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn rhoi adroddiad ar y cynnydd a wnaed gan Dasglu'r Cymoedd hyd yn hyn.
 
02 Gorffennaf 2018
Mae ysgol yng Nghasnewydd sy'n arwain y ffordd o ran gwella cyfleoedd i blant yn y gymuned leol wedi'i chanmol gan un o Weinidogion Llywodraeth Cymru.
 
28 Mehefin 2018
Heddiw, aeth grŵp o rieni o Lynebwy i gwrdd â'r Gweinidog Plant i sôn am eu profiadau hwy wrth rianta'n gadarnhaol.
 
22 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Cymru yn dathlu'r cyfraniad hanfodol sydd wedi cael ei wneud gan fudwyr i gymdeithas Cymru gan barhau i annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau â'i gilydd.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant, fod saith o awdurdodau lleol ychwanegol ar fin treialu cynnig gofal plant newydd, arloesol Llywodraeth Cymru.
 
01 Mehefin 2018
Bydd ymwelwyr iechyd yng Nghymru yn cael rhagor o hyfforddiant er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod rhieni yn meithrin cwlwm â’u plant newydd-anedig. Cyhoeddwyd hynny heddiw gan y Gweinidog Plant.
 
17 Mai 2018
Mae prosiect sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, i roi profiad i bobl ddi-waith er mwyn dechrau gyrfa yn y sector gofal plant, wedi'i ganmol gan Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant.
 
04 Mai 2018
Rhoddir mwy na £844,000 i Undebau Credyd ledled Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd ar gyfer prosiectau i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi'n ariannol.
 
26 Ebrill 2018
Mae’r Tasglu Cymoedd yn ystyried rhoi mwy o fynediad i Wi-Fi’r sector cyhoeddus i bobl sy’n byw yn y Cymoedd a chreu ap trafnidiaeth gymunedol i gleifion y GIG, sy’n debyg i Uber.
 
25 Ebrill 2018
Mae ffilm yr ymgyrch yn annog pawb i helpu rhywun y maen nhw'n pryderu yn eu cylch ac yn eu cyfeirio at linell gymorth a gwefan Byw Heb Ofn.
 
25 Ebrill 2018
Mae Julie James a Rebecca Evans wedi dweud eu barn am yr effaith ddinistriol mae polisïau diwygio treth a lles Llywodraeth y DU yn ei chael ar bobl fregus yng Nghymru.
 
17 Ebrill 2018
Yn ôl adroddiad newydd gan gorff gwarchod cydraddoldebau'r DU, bydd polisïau trethu a diwygio lles Llywodraeth y DU yn gwthio 50,000 yn rhagor o blant i dlodi yng Nghymru.
 
12 Ebrill 2018
Alun Davies yn rhoi bron i £1.5m o bunnoedd i helpu Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru i gynyddu eu hymdrechion i atal tanau.
 
11 Ebrill 2018
Heddiw, cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, bod rhagor o ardaloedd ledled Cymru ar fin cymryd rhan yng nghynllun peilot Llywodraeth Cymru, sef y cynnig gofal plant, sy'n torri tir newydd.
 
11 Ebrill 2018
Mae Huw Irranca-Davies, wedi cyhoeddi fod ynghorau ledled Cymru wedi cael £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru i ehangu a gwella cyfleoedd chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc ar hyd a lled y wlad.
 
10 Ebrill 2018
Mae dros £150,000 wedi'i neilltuo i brosiectau arloesol sy'n dathlu menywod yng Nghymru, i addysgu ac i gefnogi cyfraniad at fywyd cyhoeddus.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i