Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Goleuo Cestyll Cymru i ddathlu Mis Hanes LHDT

Bydd Cestyll Conwy, Cas-gwent a Chydweli yn cael eu goleuo â baner yr enfys ar 13-14 Chwefror fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.
Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

Nod y Mis Hanes yw codi ymwybyddiaeth o hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol, eu bywydau a’u profiadau, gan hefyd yn eu gwneud yn fwy gweledol yn ein cymunedau. Y thema eleni yw Daearyddiaeth: Mapio’r Byd.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd wedi trefnu i oleuo'r Senedd ym Mae Caerdydd â lliwiau baner yr enfys. 

Dywedodd Arweinydd y Tŷ, Julie James:

“Ar y naill law, mae’r Mis Hanes yn dathlu cyfraniad Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol i’n cymunedau ni, ac ar y llall mae’n gyfle i ystyried y rhagfarn a’r gwahaniaethu sydd wedi wynebu’r gymuned, a dangos ein hymrwymiad i fynd i’r afael â hyn. 

Gan mai'r thema eleni yw Daearyddiaeth: Mapio'r Byd, hoffwn gydnabod a dathlu â’r gwledydd hynny sydd ar flaen y gad o ran ymladd am gydraddoldeb i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol, fel Awstralia sydd wedi pasio Bil yn ddiweddar i ganiatáu priodasau o’r un rhyw. Fodd bynnag, mae gwledydd eraill lle nad yw dinasyddion Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol yn cael yr un hawliau ag y maent yn eu cael yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn meddwl am y cymunedau hynny.” 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

LGBT History

Tagiau

Pobl a chymunedau 14 Chwefror 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i