Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Carl Sargeant wedi talu teyrnged i staff y Gwasanaethau Brys ledled Cymru.
 
21 Rhagfyr 2016
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant £29,408,232 o gyllid Llywodraeth Cymru a'r UE i ymestyn y rhaglen Cymunedau am Waith yng Nghymru tan 2020.
 
16 Rhagfyr 2016
Bydd ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ar y teledu sy’n annog pobl i gymryd camau os ydyn nhw’n amau bod camdriniaeth ddomestig yn digwydd i ffrind neu aelod o’r teulu.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 Llywodraeth Cymru wedi cael ei gyhoeddi.
 
13 Rhagfyr 2016
Mae Cymru yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni amcanion tlodi plant mewn nifer o feysydd, ond mae angen gwneud mwy o hyd, meddai'r Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant heddiw.
 
07 Rhagfyr 2016
Heddiw, ymrwymodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, i barhau i roi cymorth i’r rhaglenni Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf.
 
30 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, £422,334 o gyllid i gefnogi Undebau Credyd yng Nghymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18.
 
25 Tachwedd 2016
Heddiw bydd Llywodraeth Cymru'n pwysleisio ei hymrwymiad i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod yn ystod sawl digwyddiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod.
 
22 Tachwedd 2016
Heddiw, pwysleisiodd yr Ysgrifennydd dros Gymunedau, Carl Sargeant, ei ymrwymiad i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
 
21 Tachwedd 2016
Carl Sargeant yn ymweld ag Ysgol Gynradd Herbert Thompson yng Nghaerdydd i weld y gwaith sy’n cael ei wneud yno o dan faner Dechrau’n Deg ac i nodi Diwrnod Byd-eang y Plant.
 
14 Tachwedd 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd heddiw yn gofyn i bobl wneud safiad yn erbyn trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 
08 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, fod chwe Awdurdod Lleol wedi'u dewis i gydweithio â Llywodraeth Cymru i dreialu'r cynnig newydd ar gyfer gofal plant.
 
08 Tachwedd 2016
Heddiw, roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi nodi'r cymorth a'r gwasanaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i gymuned Lluoedd Arfog Cymru.
 
04 Tachwedd 2016
Carl Sargeant, wedi ymweld â phrosiect Invisible Walls yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr i weld pa effaith mae'r prosiect yn ei chael ar y rhai sy'n cymryd rhan.
 
02 Tachwedd 2016
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd dros Gymunedau yn amlinellu ei weledigaeth am ffordd newydd o fynd ati i adeiladu cymunedau cadarn, ac yn gwahodd eraill i gyfrannu at y drafodaeth.
 
27 Hydref 2016
Mae chwe phrosiect cymunedol yng Nghonwy wedi cael hwb ar ôl derbyn cyfran o dros £43,000 o gyllid cymunedol gan Rhyl Flats, fferm wynt ar y môr o dan ofal Innogy Renewables UK Ltd.
 
24 Hydref 2016
Fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cymunedau Carl Sargeant annog pobl ledled Cymru heddiw i fod yn rhan o’r ymdrech i ddatblygu ffordd newydd Llywodraeth Cymru o fynd at i greu cymunedau cryf.
 
22 Hydref 2016
Bydd hysbyseb sy'n annog rhianta cadarnhaol yn ymddangos mewn sinemâu ledled Cymru yn ystod yr hanner tymor fel rhan o'r cam diweddaraf mewn ymgyrch gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Hydref 2016
Heddiw, rhoddodd Michael Sheen, actor a llysgennad UNICEF y Deyrnas Unedig, yr anerchiad agoriadol yng Nghynhadledd Atal Caethwasiaeth Cymru.
 
11 Hydref 2016
Dywedodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, heddiw ei bod yn hanfodol gweithredu ar draws y llywodraeth i gynyddu ffyniant, er mwyn diogelu dyfodol  hirdymor ein cymunedau.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i