Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Rhagfyr 2015
Arian i helpu elusennau i hyfforddi gwirfoddolwyr newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd saith o sefydliadau trydydd sector yn elwa o bron i £118,000
 
21 Rhagfyr 2015
Nadolig yn cyrraedd yn gynnar i brosiectau cymunedol wrth i'r Gweinidog gyhoeddi hwb o £2.8 miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae deg o brosiectau cymunedol ar draws Cymru'n dathlu ar ôl cael cyfran o fwy na £2.8 miliwn.
 
21 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cefnogi annibyniaeth y Gwasanaethau Tân rhag Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi ysgrifennu at Undeb y Brigadau Tân i ddatgan ei gefnogaeth i’w hannibyniaeth rhag rheolaeth Comisiynwyr Heddlu a Throseddu.
 
10 Rhagfyr 2015
Ymwelydd Iechyd o Wynedd yn cipio gwobr am helpu plant i ‘Ddechrau’n Deg’
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymwelydd iechyd sy’n gweithio i roi cymorth a chyngor i deuluoedd Gwynedd wedi ennill gwobr bwysig ym maes ‘blynyddoedd cynnar’.
 
07 Rhagfyr 2015
Cymru'n barod i groesawu ffoaduriaid o Syria
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r ffoaduriaid cyntaf sy'n ffoi rhag y gwrthdaro yn Syria yn cyrraedd Cymru yr wythnos yma, dywedodd Llywodraeth Cymru.
 
25 Tachwedd 2015
Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
25 Tachwedd yw Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod y Rhuban Gwyn.
 
20 Tachwedd 2015
Ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant, mae ymgyrch newydd sy'n cynnig cyngor i rieni fagu'u plant mewn ffordd gadarnhaol wedi'i lansio gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau.
 
09 Tachwedd 2015
Lansio ymgyrch i fynd i'r afael â cham-drin domestig pobl ifanc
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cam nesa ymgyrch Llywodraeth Cymru Byw Heb Ofn yn cael ei lansio heddiw (9 Tachwedd), ac mae'n canolbwyntio ar themâu cydsyniad a rheolaeth ym mherthnasau pobl ifanc.
 
06 Tachwedd 2015
Cynllun Esgyn ar y trywydd cywir: cynllun swyddi a hyfforddi’n cyrraedd carreg filltir
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Cymunedau Lesley Griffiths yn dathlu ar ôl clywed bod rhaglen Esgyn Llywodraeth Cymru bellach wedi creu 2,500 o swyddi a chyfleoedd hyfforddi.
 
03 Tachwedd 2015
Cymorth i’n Lluoedd Arfog a’u teuluoedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi bod yn sôn am y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cymorth Llywodraeth Cymru i gymuned y Lluoedd Arfog.
 
02 Tachwedd 2015
Hwyl a sbri ar y gorwel yn Rhondda Cynon Taf yn sgil grant o £124,000
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd tir diffaith yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei newid yn ardal chwaraeon ar gyfer y gymuned i gyd, diolch i grant o £124,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Hydref 2015
Rhowch y gydnabyddiaeth haeddiannol i’r rheini sy’n gwneud gwahaniaeth i’w cymuned - Lesley Griffiths
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths, yn annog pobl ledled Cymru i enwebu unigolion neu grwpiau eithriadol o dan gategori Dinasyddiaeth yng Ngwobrau Dewi Sant.
 
14 Hydref 2015
£11.2 miliwn i gefnogi 6,000 o bobl ifanc NEET
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Cymunedau Lesley Griffiths wedi cyhoeddi dros £11.2 miliwn ar gyfer lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
 
13 Hydref 2015
Cynllun gofal plant newydd gwerth £10.9 miliwn i helpu rhieni i fyd gwaith
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Lesley Griffiths, yn lansio cynllun uchelgeisiol newydd gwerth £10.9 miliwn i helpu rhieni sy’n ddi-waith i gael gwaith neu hyfforddiant drwy eu helpu â’u costau gofal plant.
 
09 Hydref 2015
£232,000 o hwb i brosiectau cymunedol Casnewydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae dau brosiect cymunedol poblogaidd yng Nghasnewydd ar fin dathlu ar ôl derbyn £232,000 gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths.
 
02 Hydref 2015
Does dim terfyn i’r hyn y gall merched ei gyflawni meddai menywod sydd wedi cyrraedd y brig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ni ddylai menywod na merched gael eu hatal rhag dilyn gyrfaoedd mewn diwydiannau llai traddodiadol – y sector gwyddoniaeth, technoleg neu beirianneg er enghraifft.
 
28 Medi 2015
Gweinidog yn croesawu Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi croesawu Rhian Bowen- Davies ar ei diwrnod cyntaf.
 
20 Medi 2015
Cymru yn nodi 75 mlynedd ers Brwydr Prydain
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews, wedi talu teyrnged i'r peilotiaid o Gymru a gymerodd ran ym Mrwydr Prydain.
 
18 Awst 2015
Prosiectau Cymunedol i ddathlu wrth i’r Gweinidog gyhoeddi hwb o £1.6 miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn cyhoeddi £1,602,014 heddiw ar gyfer pum prosiect cymunedol ym Mhort Talbot, Abertawe, Sir Benfro a Chaerffili.
 
11 Awst 2015
Cyllid ychwanegol o £1.24 miliwn yn cael ei roi i wasanaethau cam-drin domestig yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £1.24 miliwn ychwanegol i’w rannu rhwng pedwar ar ddeg o brosiectau cam-drin domestig ledled Cymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i