Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Hydref 2018
Heddiw cyhoeddodd Alun Davies Cyhoeddus fod Shereen Williams MBE wedi'i benodi'n Brif Weithredwr newydd i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Lleol Cymru.
 
09 Hydref 2018
Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi cyhoeddi Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2019-20.
 
05 Hydref 2018
Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol Drafft, sydd yn effeithiol dros y flwyddyn ariannol 2019/20. 
 
03 Hydref 2018
Heddiw mae Alun Davies wedi croesawu adroddiad terfynol yr adolygiad o gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru.
 
29 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Theodore Joloza a Julie May wedi cael eu hailbenodi fel aelodau i'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
 
17 Gorffennaf 2018
Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi amlinellu'r camau nesaf i ddiwygio a chryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.
 
30 Mai 2018
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gregory Owens a Stephen Mulholland fel aelodau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
29 Mai 2018
Mae Alun Davies wedi annog pobl i gymryd ychydig funudau i gyfrannu at ein hymgynghoriad ar gynigion i gryfhau llywodraeth leol sy'n dod i ben mewn pythefnos.
 
20 Mawrth 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.
 
13 Mawrth 2018
Bu arbenigwyr o'r byd busnes, y sector adeiladu tai a'r sector cyhoeddus yn trafod gyda Alun Davies sut i sicrhau'r manteision gorau o'r gwaith o ddeuoli'r A465
 
27 Chwefror 2018
The Independent Remuneration Panel for Wales has published its Final Annual Report, which would take effect for the financial year 2018/19.
 
20 Chwefror 2018
Heddiw mae Alun Davies wedi cyhoeddi y bydd Cyngor Ynys Môn yn cael £374,000 i’w helpu wrth iddo fynd ati i atgyweirio’r difrod a achoswyd gan lifogydd sydyn y llynedd.
 
03 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn darparu £30m i gynghorau Cymru er mwyn gwella cyflwr y ffyrdd yn eu hardaloedd.
 
28 Ionawr 2018
Bydd cynlluniau newydd i roi llais i fwy o bobl mewn democratiaeth leol yn cael eu cyhoeddi'r wythnos hon (dydd Mawrth 30 Ionawr).
 
26 Ionawr 2018
Mae Alun Davies, wedi cyhoeddi bod grant o £800,000 ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i’w helpu i ymateb i’r tirlithriadau diweddar sy’n parhau ym Mhant-teg, Ystalyfera.
 
13 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford y caiff cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ei gyflwyno o 1 Ebrill 2018.
 
13 Rhagfyr 2017
Os caiff y cynnig ei weithredu, bydd yn gosod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr o fewn patrwm partneriaethau rhanbarthol y De-ddwyrain ar gyfer darparu gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 
17 Hydref 2017
Rydym am glywed barn pobl sy'n talu ardrethi ynghylch sut y gallwn fynd ati i wella'r broses apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru.
 
10 Hydref 2017
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd awdurdodau lleol yn cael £4.2 biliwn i wario ar wasanaethau allweddol yn 2018-19.
 
28 Medi 2017
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 300,000 o gartrefi incwm isel ac agored i niwed yng Nghymru wedi cael gostyngiad yn eu treth gyngor yn 2016-17.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2018
Ll M M I G S S
<< Tac    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i