Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford y caiff cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ei gyflwyno o 1 Ebrill 2018.
 
13 Rhagfyr 2017
Os caiff y cynnig ei weithredu, bydd yn gosod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr o fewn patrwm partneriaethau rhanbarthol y De-ddwyrain ar gyfer darparu gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 
17 Hydref 2017
Rydym am glywed barn pobl sy'n talu ardrethi ynghylch sut y gallwn fynd ati i wella'r broses apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru.
 
10 Hydref 2017
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd awdurdodau lleol yn cael £4.2 biliwn i wario ar wasanaethau allweddol yn 2018-19.
 
28 Medi 2017
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 300,000 o gartrefi incwm isel ac agored i niwed yng Nghymru wedi cael gostyngiad yn eu treth gyngor yn 2016-17.
 
26 Gorffennaf 2017
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 300,000 o gartrefi incwm isel ac agored i niwed yng Nghymru wedi cael gostyngiad yn eu treth gyngor yn 2016-17.
 
21 Gorffennaf 2017
Mae cyfle i berchnogion busnesau bach a’r rhai sy’n talu ardrethi ddweud eu dweud am gynllun newydd gan Lywodraeth Cymru, sef Cynllun Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Busnesau Bach
 
18 Gorffennaf 2017
Bydd ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 17 oed, pleidleisio electronig a chynrychiolaeth gyfrannol ymhlith y cynigion a gyhoeddir heddiw.
 
23 Mehefin 2017
Mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, wedi llongyfarch arweinydd newydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Debbie Wilcox, ar ei phenodiad.
 
23 Mehefin 2017
Mae panel sy'n adolygu dyfodol Cynghorau Cymuned yng Nghymru yn chwilio am ddau aelod.
 
11 Mai 2017
Mae'r Mark Drakeford wedi llongyfarch y cynghorwyr sydd newydd eu hethol, ac yn galw arnynt i barhau i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau i ddiwygio llywodraeth leol.
 
06 Ebrill 2017
Mae Mark Drakeford yn galw ar aelodau'r cyhoedd a phob un sy'n ymwneud â llywodraeth leol i fynegi barn ar y cynlluniau newydd ar gyfer darparu gwasanaethau llywodraeth leol.
 
23 Mawrth 2017
Mae ffigurau sydd newydd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y dreth gyngor yn dal i fod yn is yng Nghymru nag yn Lloegr.
 
17 Chwefror 2017
Heddiw, Cyllid Mark Drakeford fanylion cynllun rhyddhad wedi'i dargedu gwerth £10m i ddarparu cymorth ychwanegol ar gyfer busnesau’r stryd fawr ledled Cymru o fis Ebrill ymlaen.
 
31 Ionawr 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi Papur Gwyn yn edrych ar ffyrdd i gynghorau ddarparu rhai o'u gwasanaethau gyda'i gilydd.
 
16 Ionawr 2017
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil i herio Trade Union Act Llywodraeth y DU, a fydd yn cael effaith ‘niweidiol ac yn achosi rhwygiadau’
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i