Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2016
Cyhoeddwyd hwb ariannol o £6 miliwn i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd fel rhan o setliad terfynol Llywodraeth Cymru i lywodraeth leol.
 
17 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi heddiw y bydd £10m o gymorth ariannol ychwanegol ar gael i helpu siopau, tafarnau a bwytai’r stryd fawr â’u hardrethi busnes.
 
03 Tachwedd 2016
Mark Drakeford wedi pennu amserlen ar gyfer sgyrsiau ar ddiwygio llywodraeth leol i gynghorau ddefnyddio i baratoi ar gyfer y dewisiadau caletach sydd o'n blaenau.
 
19 Hydref 2016
Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol Mark Drakeford wedi cyhoeddi £4.107 biliwn o gyllid ar gyfer awdurdodau lleol yn 2017-18.
 
13 Hydref 2016
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol wedi ymuno â chynghorwyr a darpar gynghorwyr i ddathlu llwyddiant Rhaglen Llywodraeth Cymru ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth.
 
04 Hydref 2016
Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford wedi pennu ffordd newydd ymlaen i lywodraeth leol yng Nghymru.
 
30 Medi 2016
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd cynllun newydd yn cael ei gyflwyno i gefnogi busnesau bach sy’n cael eu heffeithio gan y broses o ailbrisio eiddo busnes.
 
21 Medi 2016
Mark Drakeford, wedi cadarnhau y bydd aelwydydd sydd mewn sefyllfa fregus neu ar incwm isel yn parhau i gael cymorth dan gynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor tan o leiaf ddiwedd 2017-18.
 
15 Medi 2016
Bydd cynllun £98m Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach Llywodraeth Cymru yn cael ei ymestyn ar gyfer 2017-18, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.
 
24 Mawrth 2016
Y Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau'n is o lawer na'r Dreth Gyngor yn Lloegr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Chwefror 2016
Diwrnodau i fynd i fynegi eich barn am ddiwygio Llywodraeth Leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ychydig o ddiwrnodau sydd ar ôl gan bawb sydd am gyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft.
 
10 Chwefror 2016
Penodi aelodau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, ddau benodiad i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i