Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhyngwladol

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Chwefror 2019
Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu strategaeth newydd i godi proffil Cymru yn rhyngwladol, ac am glywed eich barn ynghylch y ffordd orau o gyflawni hyn.
 
06 Chwefror 2019
Mae dros £69,000 wedi ei ddyfarnu i helpu prosiectau o Gymru sy'n gweithio i wella bywydau pobl sy'n byw yn Affrica Is-Sahara.
 
31 Ionawr 2019
Heno, bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn annog pobl Cymru i helpu i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol.
 
22 Ionawr 2019
Bydd 40 ysgol gynradd a 3 chlinig iechyd yn ardal Kumi yn Uganda yn cael eu cefnogi gan Teams 4U.
 
30 Ebrill 2018
Taith fasnach i fanteisio ar y cysylltiad newydd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Doha.
 
27 Ebrill 2018
Mae Prif Weinidog Cymru yn gwahodd grwpiau a sefydliadau cymunedol i ymgeisio am gyfran o £230,000 i ddarparu prosiectau sy'n gwella bywydau pobl yng Nghymru ac Affrica.
 
27 Chwefror 2017
Yn y cyfnod cyn Dydd Gŵyl Dewi, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno Cymru i’r byd ac yn dangos yr hyn sydd gan y wlad i’w gynnig.
 
01 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymweld â phrosiect iechyd yn Kumi, Uganda sy'n helpu merched i aros mewn addysg.
 
27 Hydref 2016
Mae Vaughan Gething wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Bumayoka ym Mbale, Uganda i gynnau'r goleuadau ynni isel newydd.
 
24 Hydref 2016
Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, mae Vaughan Gething yn Uganda i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o’r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun llwyddiannus.
 
11 Mehefin 2016
Mae cymuned Fron-goch, ger y Bala, wedi dod ynghyd heddiw I goffáu canmlwyddiant digwyddiad arwyddocaol yn ei hanes pan ddaethpwyd â dros 1,800 o garcharorion o Iwerddon i gefn gwlad Cymru.
 
22 Mawrth 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar yr ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymateb i’r ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
 
21 Mawrth 2016
Taith Fasnach Gymreig ar y ffordd i Efrog Newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ffrogiau priodas bwtîc, hosanau cashmir, peiriannau ailgylchu, a syrcas gyfoes – dyma flas ar rai o'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu harddangos yn Efrog Newydd yr wythnos.
 
17 Mawrth 2016
Rhaglenni’r UE yn hanfodol ar gyfer ymchwil ac arloesi yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Cyllid
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog Cyllid, Jane Hutt wedi dweud mewn anerchiad bod rhaglenni cyllid yr UE yn hanfodol ar gyfer sicrhau gwyddoniaeth ac arloesi o safon fyd-eang yng Nghymru.
 
14 Mawrth 2016
Buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn ymchwil ynni ym mhrifysgolion Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes a Llywodraeth, Jane Hutt yn cyhoeddi buddsoddiad £24m gyda chefnogaeth yr UE mewn cynllun ymchwil ynni blaenllaw ym mhrifysgolion Cymru.
 
01 Mawrth 2016
Buddsoddiad gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i ddatgloi potensial pobl ifanc Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Buddsoddiad newydd gwerth £37m gyda chefnogaeth yr UE i helpu i wella gyrfa a bywyd pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio a gadael y system addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
 
29 Chwefror 2016
Buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE ar gyfer menter ynni’r haul yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae buddsoddiad o £26 miliwn a gefnogir gan yr UE i ddatblygu diwydiant ynni’r haul wedi cael ei gyhoeddi gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.
 
17 Chwefror 2016
Hwb ariannol o £9m gan yr UE i fynd i’r afael â diweithdra hirdymor yn y De-orllewin
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae hwb ariannol o £9 miliwn gan yr UE i fynd i'r afael â diweithdra hirdymor yn y De- orllewin wedi cael ei gyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt.
 
04 Chwefror 2016
Y Prif Weinidog yn cyhoeddi bod cwmni yng Nglannau Dyfrdwy wedi sicrhau archeb fawr o UDA
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Triumph Actuation Systems-UK & IOM wedi sicrhau archeb fawr newydd gan un o Gontractwyr Blaenllaw yr UDA. Bydd y gwaith yn golygu Cydosod a Phrofi Rhannau o Reolyddion Injans Tyrbinau Nwy.
 
11 Rhagfyr 2015
Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i