Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Sefydliadau i elwa ar grantiau Cymru o Blaid Affrica

Mae dros £69,000 wedi ei ddyfarnu i helpu prosiectau o Gymru sy'n gweithio i wella bywydau pobl sy'n byw yn Affrica Is-Sahara.
Dydd Mercher 06 Chwefror 2019

Mae'r cynllun grantiau, sy'n rhan o raglen Llywodraeth Cymru,  Cymru o Blaid Affrica, yn rhoi cyllid i grwpiau a sefydliadau cymunedol yng Nghymru sydd â chysylltiadau â phrosiectau yn Affrica.

Bydd dros 15 o sefydliadau yng Nghymru yn rhannu cyllid y grant sydd â'r nod o helpu prosiectau a fydd yn gwella iechyd ac addysg pobl, a'u helpu i wneud bywoliaeth ac i fynd i'r afael ag effeithiau'r newid yn yr hinsawdd yn Affrica Is-Sahara.

Mae'r cynllun grantiau bychan hwn yn fenter flaengar, sy'n rhoi cyfle i sefydliadau yng Nghymru gael hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau bychan sy'n helpu Cymru i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Un prosiect a fydd yn elwa ar grant o £4,900 yw Zanzibar Mental Health Shamba. Mae'r prosiect hwn yn gweithio drwy ddarparu addysg a hyfforddiant i leihau'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl yn Zanzibar ac yng Nghymru.

Wrth gyhoeddi enwau'r rhai sydd wedi llwyddo i gael grant, dywedodd y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan:

“Mae'r rhaglen Cymru o Blaid Affrica wedi mynd o nerth i nerth, gan roi grantiau bychan fel sy'n cael ei gyhoeddi gennym heddiw. Mae'r grantiau hyn yn helpu i newid bywydau drwy gefnogi'r rheini sy'n gweithio i wella pethau, megis lleihau nifer y plant ifanc sy'n marw yn Uganda, neu gynyddu nifer y plant sy'n gallu aros yn yr ysgol.

“Dw i'n falch ein bod yn parhau i adeiladu cysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica drwy'r prosiectau hyn, a'n bod nid yn unig yn helpu i wella bywydau yn Affrica, ond hefyd yn dod â budd i Gymru drwy roi cyfle i wirfoddolwyr gyfnewid sgiliau a chael profiadau sy'n newid eu bywydau nhw hefyd.”

Dywedodd Mike Greenwood, ysgrifennydd y grŵp hwn o Fachynlleth sy'n gweithio ym maes iechyd meddwl:

“Mae'n wych bod ni wedi llwyddo i gael y grant hwn. Mae gan Zanzibar ddull gweithredu gwahanol  iawn o ran sut mae'n ymateb i broblemau iechyd meddwl. Ond er bod stigma ofnadwy yno sy'n gysylltiedig â phroblemau felly, y ffaith ydy bod eu cyfraddau gwella o salwch meddwl difrifol yn uwch na rhai ni. Felly, mae llawer o bethau y gallwn ni rannu a dysgu oddi wrth ein gilydd.”

Prosiect arall a fydd yn elwa ar un o'r grantiau hyn yw Cymdeithas Wirfoddoli Casnewydd Zimbabwe. Mae'r gymdeithas hon, drwy weithio'n wirfoddol a sefydlu clybiau ieuenctid, yn helpu i rymuso pobl ifanc Mufakose drwy eu dysgu am faterion byd-eang, gan hyrwyddo nodau datblygu cynaliadwy ar yr un pryd.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy'n gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 06 Chwefror 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i