Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datblygu strategaeth ryngwladol newydd i Gymru

Heno, bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn annog pobl Cymru i helpu i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol, yn y cyfnod hwn o ansefydlogrwydd economaidd a gwleidyddol.
Dydd Iau 31 Ionawr 2019

Wrth siarad yn un o'i digwyddiadau cyntaf fel y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol newydd, bydd Eluned Morgan yn dweud:

"Ar yr adeg dyngedfennol hon pan fo'r berthynas rhwng Cymru a gweddill y byd yn cael ei phennu, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i anfon neges glir - beth bynnag fydd canlyniad y trafodaethau ar Brexit, dydy Cymru ddim yn mynd i droi ei chefn ar y byd, yn arbennig ei chymdogion agosaf yn yr Undeb Ewropeaidd."

Bydd y Gweinidog yn pwysleisio:

"Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd Llywodraeth Cymru yn troi at y cyhoedd, yn arbennig y rhai sydd â swyddogaethau rhyngwladol, ac yn gofyn iddyn nhw helpu i lunio'r ddelwedd a'r neges y dylai Cymru ei chyflwyno i'r byd. Mae'r Llywodraeth yn awyddus i adeiladu ar y cysylltiadau rhyngwladol cryf sydd wedi'u datblygu dros y degawdau diwethaf, a fydd yn helpu i gyfoethogi'r wlad yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol."

Bydd Eluned Morgan egluro yn y derbyniad rhyngwladol mai Cymru yw'r man mwyaf sefydlog yn wleidyddol i fuddsoddi yn y Deyrnas Unedig, gyda Senedd San Steffan mewn anrhefn llwyr, yr Alban yn bygwth mynd yn annibynnol a Gogledd Iwerddon yn parhau i fod heb Senedd weithredol.

Bydd y Strategaeth Ryngwladol yn cael ei seilio ar gyfres glir o werthoedd a fydd yn helpu i gyflwyno delwedd Cymru yn rhyngwladol - gan gynnwys ymrwymiad at gynaliadwyedd a chenedlaethau'r dyfodol, hyrwyddo egwyddorion Gwaith Teg a chred sylfaenol yn y ffaith y byddwn yn llwyddo i gyflawni mwy i fynd i'r afael â rhai o heriau sylweddol ein hoes - technoleg ddigidol, trechu tlodi ac anghydraddoldeb, mynd i'r afael â heriau amgylcheddol a'r newid yn yr hinsawdd - drwy gydweithio ar draws ffiniau tiriogaethol. 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 31 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i