Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhyngwladol

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Rhagfyr 2015
Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt.
 
20 Tachwedd 2015
Arddangos y gorau o sector adeiladu Cymru yn Dubai
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd taith fasnach aml-sector gan Lywodraeth Cymru yn cychwyn o Faes Awyr Caerdydd y penwythnos hwn.
 
14 Tachwedd 2015
Datganiad gan Prif Weinidog Cymru ar yr ymosodiadau ym Mharis
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weindiog Cymru wedi deud bod pobol Cymru yn sefyll mewn undod a phobol Ffrainc heddiw.
 
22 Hydref 2015
Mawredd y Moroedd: Hwb o £2 filiwn gan yr UE i dechnoleg tonnau newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn cyhoeddi y bydd £2 filiwn o gyllid yr UE ar gael i brofi technoleg arloesol sy’n defnyddio ynni o donnau’r môr.
 
02 Hydref 2015
Gweinidog am gynyddu cyllid i Gymru drwy brosiectau cydweithredol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn siarad gydag arweinwyr ym Mrwsel am uchelgais Cymru i gynyddu gwerth buddsoddiadau’r Undeb Ewropeaidd drwy brosiectau cydweithredol gyda rhanbarthau eraill o’r UE.
 
24 Medi 2015
Hwb gan yr UE i wyddonwyr ifanc Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hwb ariannol o £1.7m gan yr UE i helpu i gynyddu nifer y peirianwyr, gwyddonwyr, technolegwyr a mathemategwyr ifanc yng ngweithlu Cymru.
 
21 Awst 2015
Prosiect yn cael £7 miliwn gan yr UE i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl dros 25 oed
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn cyhoeddi prosiect newydd gwerth £7m i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl dros 25 oed yng nghymoedd y De.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i