Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Rhagfyr 2018
Bydd Cwnsler Cyffredinol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth yn y Cynulliad a fydd yn gwneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch.
 
12 Hydref 2018
Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi bod yng nghynhadledd Cymru'r Gyfraith heddiw yn siarad am ei gynlluniau i wella hygyrchedd ac atebolrwydd y gyfraith yng Nghymru.
 
31 Mai 2018
Bydd y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC yn Nulyn er mwyn dysgu mwy am ymdrechion Llywodraeth Iwerddon i wneud deddfwriaeth Iwerddon yn fwy hygyrch.
 
07 Medi 2017
Heddiw, bydd deddfwriaeth sy’n amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru rhag Deddf yr Undebau Llafur Llywodraeth y DU yn cael Cydsyniad Brenhinol.
 
18 Gorffennaf 2017
Heno, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pasio Bil a fydd yn diogelu gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru rhag Bil Undebau Llafur Llywodraeth y DU
 
28 Mehefin 2017
Mae pobl o bob cwr o Gymru'n parhau i deimlo'n fodlon â gwasanaethau cyhoeddus a'u bywydau bob dydd, yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru.
 
09 Mai 2017
Wrth i Fil yr Undebau Llafur fynd ar ei hynt drwy'r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn sicrhau bod y trefniadau presennol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yn parhau'n ddigyfnewid.
 
07 Hydref 2016
Heddiw, amlinellodd y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw yr achos dros gael system gyfreithiol neilltuol i Gymru.
 
13 Medi 2016
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyflwyno cynigion i ddiogelu hawliau gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
05 Gorffennaf 2016
Mae Llywodraeth Cymru am sefydlu tasglu newydd er mwyn creu swyddi a gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymoedd y De.
 
30 Mawrth 2016
Canmoliaeth i brosiect cydweithredol i helpu plant coll Gwent
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae prosiect sy’n uno gwasanaethau cyhoeddus Gwent i fynd i’r afael â phlant coll wedi cael canmoliaeth mewn adroddiad annibynnol.
 
05 Chwefror 2016
Y Gweinidog yn darparu cyllid ychwanegol i geisio sicrhau rhagor o bleidleiswyr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Wrth i wythnos cofrestru i bleidleisio dynnu at ei therfyn, mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cymryd camau i gynyddu nifer y bobl sy'n cofrestru i bleidleisio yng Nghymru.
 
26 Ionawr 2016
“Pleidleisiwch yn erbyn Bil diffygiol, niweidiol a chynhennus” meddai’r Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn annog Aelodau'r Cynulliad i wrthwynebu cymhwyso darpariaethau allweddol ym Mil Undebau Llafur Llywodraeth y DU yng Nghymru.
 
19 Ionawr 2016
Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn herio San Steffan ynghylch y Bil Undebau Llafur a'i effaith niweidiol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn diwygio ei deddfwriaeth fel na fydd ei Bil Undebau Llafur yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
11 Mehefin 2015
Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol 2014-15 yn galonogol iawn - Jane Hutt
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae pobl ledled Cymru’n dal yn fodlon iawn â’r GIG, addysg a’u bywyd beunyddiol yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i