Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Hydref 2016
Heddiw, amlinellodd y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw yr achos dros gael system gyfreithiol neilltuol i Gymru.
 
13 Medi 2016
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyflwyno cynigion i ddiogelu hawliau gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
05 Gorffennaf 2016
Mae Llywodraeth Cymru am sefydlu tasglu newydd er mwyn creu swyddi a gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymoedd y De.
 
30 Mawrth 2016
Canmoliaeth i brosiect cydweithredol i helpu plant coll Gwent
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae prosiect sy’n uno gwasanaethau cyhoeddus Gwent i fynd i’r afael â phlant coll wedi cael canmoliaeth mewn adroddiad annibynnol.
 
05 Chwefror 2016
Y Gweinidog yn darparu cyllid ychwanegol i geisio sicrhau rhagor o bleidleiswyr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Wrth i wythnos cofrestru i bleidleisio dynnu at ei therfyn, mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cymryd camau i gynyddu nifer y bobl sy'n cofrestru i bleidleisio yng Nghymru.
 
26 Ionawr 2016
“Pleidleisiwch yn erbyn Bil diffygiol, niweidiol a chynhennus” meddai’r Gweinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn annog Aelodau'r Cynulliad i wrthwynebu cymhwyso darpariaethau allweddol ym Mil Undebau Llafur Llywodraeth y DU yng Nghymru.
 
19 Ionawr 2016
Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn herio San Steffan ynghylch y Bil Undebau Llafur a'i effaith niweidiol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn diwygio ei deddfwriaeth fel na fydd ei Bil Undebau Llafur yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i