Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Medi 2018
Bydd pobl ddigartref ag anghenion cymhleth yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn cael cynnig cymorth i symud oddi ar y stryd i dai, diolch i fuddsoddiad o £90,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Medi 2018
Mae newyddion am gais llwyddiannus Prifysgol Abertawe i sefydlu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer y DU mewn datblygu adeiladau newydd wedi'i groesawu gyda £6.5m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.
 
13 Medi 2018
Mae'r Gweinidog wedi penodi dau aelod newydd ar y Bwrdd Rheoleiddiol
 
17 Awst 2018
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi ymweld â phrosiect arloesol yn Wrecsam sy’n darparu amryw o wasanaethau i bobl ddigartref yn yr ardal.
 
14 Awst 2018
Bydd mwy na £1.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio i drawsnewid hen Lys Ynadon Port Talbot at ddefnydd busnesau newydd.
 
20 Gorffennaf 2018
Mae Rebecca Evans, wedi cyhoeddi benthyciad gwerth £5m gan Fanc Datblygu Cymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi y bydd grŵp newydd yn cael ei sefydlu i ystyried gwelliannau i'r sector lesddaliadau yng Nghymru.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy'n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety.
 
26 Mehefin 2018
Bydd cronfa sydd werth £10m y flwyddyn yn cynyddu i fod yn gronfa werth £105m dros dair blynedd, gyda'r nod o helpu i gyflenwi mwy o ofal cydgysylltiedig yn nes at y cartref.
 
19 Mehefin 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad grŵp newydd i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac i oruchwylio’r dull gweithredu arloesol, sef Tai yn Gyntaf.
 
19 Mehefin 2018
Mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd fe ddaeth cyfraith newydd yn diogelu annibyniaeth cymdeithasau tai yng Nghymru yn un o Ddeddfau’r Cynulliad yn swyddogol.
 
12 Mehefin 2018
Bydd Bil newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd codi ffioedd yn y sector rhentu preifat yn ei gwneud hi'n symlach ac yn decach i denantiaid, dywedodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans.
 
31 Mai 2018
Heddiw cyhoeddodd Rebecca Evans y bydd asiantaethau Gofal a Thrwsio Cymru yn cael cyllid o bron i £6 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer eu gwaith i gefnogi pobl hŷn sy'n agored i niwed.
 
23 Mai 2018
Bydd cronfa fenthyciadau gan Lywodraeth Cymru sydd werth miliynau o bunnoedd yn cefnogi busnesau adeiladu bach a chanolig i ddatgloi safleoedd segur ac adeiladu mwy o dai ledled Cymru.
 
22 Mai 2018
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans wedi cyhoeddi heddiw y bydd cyllid cyfalaf gwerth £3 miliwn ar gael i alluogi Cartrefi Dinas Casnewydd i osod cladin newydd ar dri bloc uchel yn y ddinas.
 
08 Mai 2018
Rebecca Evans, yn cyhoeddi bydd effeithiolrwydd ynni yn rhan o’r ‘gyfrifiannell’ fforddiadwyedd benthyciadau ecwiti ar gyfer ymgeisiwyr Cymorth i Brynu - Cymru.
 
01 Mai 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno’n ffurfiol â phrosiect Comisiwn y Gyfraith sy’n archwilio ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl ymestyn neu brynu’r les ar eu cartref.
 
23 Ebrill 2018
Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o'r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru
 
12 Ebrill 2018
Mae cronfa gyllid i helpu busnesau canol y dref i gydweithio er mwyn rhoi hwb i'w heconomi leol bellach ar agor ac yn barod i gael ceisiadau.
 
29 Mawrth 2018
Bu Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wrthi’n dosbarthu brecwast yn ystod y bore i bobl sy'n cysgu allan yn Abertawe.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i