Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Mawrth 2018
Rebecca Evans yn ymweld â Chaernarfon i weld sut mae’r buddsoddiad adfywio wedi effeithio ar y dref ac i gyhoeddi neilltuo £7.595m pellach o Fenthyciadau Canol Trefi.
 
13 Mawrth 2018
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
 
09 Mawrth 2018
Mae rhaglen sy'n werth mwy na £110m i fuddsoddi mewn seilwaith a helpu i adfywio canol trefi wedi'i lansio ym Mhontypridd.
 
06 Mawrth 2018
Prif adeiladwyr tai yn cytuno dim ond pan fo'u hangen y bydd contractau lesddaliadol yn cael eu defnyddio.
 
28 Chwefror 2018
Bydd dau gynllun newydd i helpu rhagor o bobl yng Nghymru i brynu eu cartref eu hunain yn cael eu lansio gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, y bore 'ma.
 
27 Chwefror 2018
Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio fod mwy na hanner y rheini a ymatebodd i'r ymgynghoriad yn cefnogi gwahardd codi ffioedd ar denantiaid yn y sector rhentu preifat.
 
06 Chwefror 2018
Mewn datganiad i'r Cynulliad, mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, am gyhoeddi dwy ddogfen bolisi newydd heddiw, yn nodi dulliau newydd o fynd i'r afael â digartrefedd.
 
24 Ionawr 2018
Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
 
10 Ionawr 2018
Bydd Benthyciad Canol Trefi gwerth £500,000 yn cefnogi'r gwaith adnewyddu yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu ffyniant mewn cymunedau yn y cymoedd.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i