Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Rhagfyr 2017
Ymwelodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, â'r Tramshed yng Nghaerdydd i gyhoeddi buddsoddiad o £4.9 miliwn mewn prosiectau lleol ar draws Cymru'r Nadolig hwn.
 
05 Rhagfyr 2017
Heddiw, rhoddwyd cymeradwyaeth derfynol i Fil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, sy'n golygu y gall y Bil fynd ymlaen i gael Cydsyniad Brenhinol.
 
24 Tachwedd 2017
Ddoe y Gweinidog Tai ac Adfywio, â datblygiad Cwrt yr Orsaf Dân sydd newydd ei gwblhau yng Ngilfach, Bargoed i ddysgu mwy am y ffordd y mae'r cartrefi newydd hyn yn rhoi hwb i'r gymuned.
 
16 Tachwedd 2017
Heddiw, croesawodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, y ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n dangos cynnydd o 6 y cant yn y cartrefi fforddiadwy newydd yng Nghymru y llynedd.
 
26 Hydref 2017
Mae dros £50,000 yn mynd i gael ei rannu rhwng saith o brosiectau sy’n chwarae rôl hanfodol mewn cydgymunedau yng Nghonwy.
 
24 Hydref 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi bod 22 o brosiectau tai fforddiadwy yn datblygu ‘tai’r dyfodol’ gyda chymorth gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
 
20 Hydref 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant wedi lansio rhaglen fuddsoddi newydd ar gyfer adfywio sydd wedi'i dargedu sy'n werth £100 miliwn.
 
16 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar reoliadau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid sicrhau bod eu heiddo yn ffit i bobl fyw ynddynt.
 
09 Hydref 2017
Heddiw, roedd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cael blas ar fywyd rhywun sy’n gwerthu The Big Issue ar strydoedd Caerdydd.
 
05 Hydref 2017
Croesawodd yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, ffigurau sy'n dangos bod 86% o’r holl dai cymdeithasol wedi bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 31 Mawrth 2017.
 
28 Medi 2017
Mae Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cytuno i roi £500,000 ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd a chysgu allan ymhlith pobl ifanc.
 
21 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi heddiw swm ychwanegol o £30m ar gyfer Cronfa Datblygu Eiddo Cymru.
 
21 Medi 2017
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi ymweld â Chaerffili i weld sut y mae cronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y Llywodraeth wedi'i defnyddio i adfywio rhannau o'r dref.
 
17 Awst 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Carl Sargeant wedi galw heddiw ar denantiaid i ddweud eu dweud am y cynigion deddfwriaethol i ddileu gallu asiantiaid gosod i godi ffioedd arnynt.
 
08 Awst 2017
Cyhoeddodd Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, fod £2.1 miliwn ychwanegol wedi’i ddyrannu i helpu i fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc a phroblem cysgu ar y stryd.
 
28 Gorffennaf 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant heddiw y bydd yr Hawl i Brynu yn cael ei hatal dros dro yng Nghaerdydd.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi lansio ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion deddfwriaethol i wahardd asiantaethau gosod rhag codi ffioedd ar denantiaid.
 
18 Gorffennaf 2017
Mae’r Bil hwn yn ceisio diogelu’r cyflenwad o stoc tai cymdeithasol rhag dirywio ymhellach yn wyneb cymaint o alw a phrinder cyflenwad.
 
04 Gorffennaf 2017
Mae Carl Sargeant wedi pwysleisio mai diogelwch a thawelwch meddwl trigolion sy'n byw mewn blociau o fflatiau sydd â chladin o ddefnydd alwminiwm cyfansawdd (ACM) yw ei flaenoriaeth.
 
20 Mehefin 2017
Carl Sargeant, wedi cyhoeddi ei fod yn sefydlu grŵp arbenigol i ystyried yr holl wersi sy'n codi o ganlyniad i drychineb Tŵr Grenfell, a sut y maent yn berthnasol i Gymru.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i