Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Rhagfyr 2015
Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau mwy o dai fforddiadwy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei ymrwymiad i gefnogi landlordiaid cymdeithasol a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru.
 
15 Rhagfyr 2015
Gwell llwybr i’r rheini sy’n gadael y carchar
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
O heddiw ymlaen, bydd pobl a fydd yn ddigartref wrth adael y carchar yn cael mwy o gymorth i ddod o hyd i gartref diogel yn hytrach na gorfod mynd i lety gwely a brecwast.
 
14 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn ein hannog i "Siopa'n lleol y Nadolig hwn"
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Â'r Nadolig yn prysur nesáu, mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths wedi annog pobl i fynd i'w stryd fawr leol i siopa.
 
11 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn llongyfarch Llanelli ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes er budd yr economi leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, sef Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o 260 o fusnesau yn Llanelli ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes.
 
10 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cyhoeddi mwy o Gymorth i Brynu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn buddsoddi hyd at £290 miliwn yn ail gam y cynllun Cymorth i Brynu – Cymru.
 
27 Tachwedd 2015
Gweinidog yn llongyfarch Bae Colwyn ar lwyddiant ei gais i ddod yn Ardal Gwella Busnes.
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o 850 o fusnesau ym Mae Colwyn ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID).
 
23 Tachwedd 2015
Cynllun trwyddedu newydd – y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd yn atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus rhag gosod a rheoli eiddo yng Nghymru.
 
20 Tachwedd 2015
Gweinidog yn llongyfarch Castell-nedd ar gais llwyddiannus i hybu’r economi leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o 262 o fusnesau yng Nghastell-nedd ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes.
 
17 Tachwedd 2015
Miliwn o bobl i elwa ar gyfraith bwysig, newydd Rhentu Cartrefi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw cafodd cyfraith arloesol ei phasio yn y Senedd i wella bywydau miliwn o bobl yng Nghymru sy'n rhentu eu cartrefi.
 
09 Tachwedd 2015
Hwb ariannol i brosiect adsefydlu cyn-filwyr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae elusen sy’n helpu cyn-filwyr i fyw’n fwy annibynnol a bod yn fwy gweithgar yn gorfforol yn un o bedwar prosiect yng Nghonwy a fydd yn rhannu gwerth £16,685 o gymorth cymunedol fferm wynt.
 
29 Hydref 2015
Chwalu'r targed cartrefi gwag
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae mwy na 7,500 eiddo gwag wedi cael eu harbed rhag mynd yn adfeilion ac wedi cael eu troi'n gartrefi i deuluoedd yng Nghymru yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.
 
27 Hydref 2015
Grŵp annibynnol yn dathlu llwyddiant rhaglen adfywio flaenllaw gwerth £100 miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae adolygiad annibynnol o Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi dod i’r casgliad ei fod yn cyflawni manteision sylweddol i economi Cymru ynghyd â chymunedau ledled y wlad.
 
21 Hydref 2015
Llywodraeth Cymru i fynd dros y targed uchelgeisiol ar gyfer 10,000 o gartrefi fforddiadwy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r ffigurau sydd allan heddiw yn datgelu bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyrraedd 91% o’i tharged i ddarparu 10,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn nhymor y Cynulliad hwn.
 
05 Hydref 2015
Y Gweinidog yn cefnogi Ardal Gwella Busnes masnachwyr i hybu economi Llanelli
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau wedi ymuno â busnesau yn Llanelli i lansio cynllun adfywio uchelgeisiol i hybu’r economi leol.
 
01 Hydref 2015
Rhaglen hyfforddi yn Wrecsam yn helpu pobl i gael eu swydd gyntaf
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bu’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, yn canmol rhaglen hyfforddi arloesol yn Wrecsam sy’n helpu pobl leol i gael gwaith.
 
25 Medi 2015
Gweinidog yn llongyfarch Bangor a Chaernarfon am greu Ardaloedd Gwella Busnes i hybu’r economi leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog â chyfrifoldeb dros adfywio, wedi llongyfarch busnesau ym Mangor a Chaernarfon am greu Ardaloedd Gwella Busnes yn y ddwy ardal.
 
24 Medi 2015
Adfywio Casnewydd i helpu pobl leol i gael gwaith a chartref
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae nawdd gan Lywodraeth Cymru i adfywio Casnewydd wedi creu cyfleoedd hyfforddi a darparu tai o ansawdd i bobl leol, Lesley Griffiths, heddiw.
 
21 Medi 2015
Darlun o berchennog oriel sydd wedi ennill gwobr Arwr y Stryd Fawr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Beth Giles, perchennog Giles Gallery, Pont-y-clun, wedi ei dyfarnu’n Arwr y Stryd Fawr.
 
21 Medi 2015
Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi yn addo cynyddu'r cyflenwad tai
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru a'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) wedi llofnodi cytundeb i gynyddu'r cyflenwad tai.
 
18 Medi 2015
Dathliadau’r Stryd Fawr yn dechrau’r penwythnos hwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Wythnos y Stryd Fawr yn cael ei lansio’r penwythnos hwn. Dyma benllanw ymgyrch genedlaethol i annog pobl i gefnogi eu stryd fawr leol, fywiog.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i