Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Ebrill 2018
Mae'r prosiect hefyd wedi cael cymorth ariannol o dros £500,000 gan Ymddiriedolaeth Livsey.
 
19 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y gwasanaeth iechyd ar gyfer mis Chwefror a mis Mawrth.
 
17 Ebrill 2018
Cynhaliwyd yr adolygiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dilyn ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid, dan oruchwyliaeth Bwrdd y Rhaglen Iechyd Rhywiol.
 
16 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn annog pobl i ystyried bod yn rhoddwyr organau byw.
 
13 Ebrill 2018
Bydd yr her yn cael ei chynnal o 17 Mehefin tan 26 Mehefin 2018 mewn amryw o sefydliadau iechyd a gofal ar draws y DU i nodi pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed.
 
12 Ebrill 2018
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y bydd £3m o gyllid yn cael ei ddarparu i foderneiddio gwasanaethau hematoleg, oncoleg a gofal lliniarol yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.
 
11 Ebrill 2018
Gellir galw ar glinigwyr MEDSERVE Cymru unrhyw amser o'r dydd neu'r nos i helpu pobl y De.
 
10 Ebrill 2018
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 74 o roddwyr organau marw o ysbytai yng Nghymru yn 2017/18, sef y nifer mwyaf erioed o roddwyr organau yng Nghymru.
 
09 Ebrill 2018
O heddiw ymlaen, mae pobl yng Nghymru yn cael cadw hyd at £40,000 o’u harian cyn iddynt orfod talu cost lawn eu gofal preswyl.
 
06 Ebrill 2018
Cafodd canllawiau i gefnogi staff y GIG i roi'r ddeddfwriaeth ar waith eu datblygu trwy ymgynghori â nyrsys, cleifion, staff a grwpiau rhanddeiliaid.
 
05 Ebrill 2018
Cafodd y Clwb 'Me, Myself and I' yn Llansawel ei sefydlu fel ymateb i'r anghenion gofal a chymorth sy'n tyfu ymhlith pobl leol sy'n byw gyda dementia sy'n dechrau'n gynnar.
 
05 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd llinell gymorth y gwasanaeth iechyd ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys yn cael ei chyflwyno'n genedlaethol.
 
02 Ebrill 2018
O heddiw ymlaen, mae'n ofynnol i ddarparwyr roi dewis o gontract i weithwyr gofal cartref a hynny ar ôl cyfnod cyflogaeth o dri mis.
 
30 Mawrth 2018
Bydd cleifion lle yr amheuir eu bod yn dioddef o glefyd y galon yn cael diagnosis a thriniaeth yn gynt wrth i darged o wyth wythnos gael ei osod ar brofion diagnostig yng Nghymru.
 
28 Mawrth 2018
Mae GIG Cymru yn cyflogi mwy nag erioed o feddygon ymgynghorol, nyrsys, bydwragedd a staff y gwasanaeth ambiwlans, yn ôl ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
26 Mawrth 2018
Mae Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru wedi cymeradwyo cyffur i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru ei ddefnyddio i drin plant sy'n cael trawiadau epileptig (seizures).  
 
22 Mawrth 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y GIG.
 
Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i