Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Chwefror 2019
Mae'r Gweinidog Iechyd, wedi croesawu toriad sylweddol yn yr amseroedd aros hiraf ar gyfer gofal wedi'i gynllunioaf hwn.
 
20 Chwefror 2019
Bydd Llywodraeth Cymru yn targedu mentrau ar gyfer atal achosion o hunanladdiad a lleihau'r cyfraddau yng Nghymru wrth fuddsoddi cyllid newydd ar gyfer iechyd meddwl.  
 
15 Chwefror 2019
Nod Ddeddf 2018 yw diogelu iechyd yfwyr peryglus a niweidiol sy'n dueddol o yfed llawer o alcohol rhad a chryf.
 
13 Chwefror 2019
Mae'r Gronfa wedi cwtogi'r amserlen ar gyfer sicrhau bod meddyginiaeth newydd ar gael o 90 diwrnod i 60 diwrnod.
 
12 Chwefror 2019
Bydd yr asesiadau annibynnol yn cyd-fynd â chanlyniadau llesiant a gytunwyd ar gyfer yr unigolyn dan sylw, ac yn cydnabod hawl hanesyddol y rhai arferai dderbyn taliadau o'r Gronfa.
 
07 Chwefror 2019
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru i gynnal pwysau iach ac mae am glywed barn pobl Cymru ar y camau gweithredu sydd wedi cael eu cynnig.
 
06 Chwefror 2019
Heddiw mae'r Gweinidog Iechyd, wedi cadarnhau cam allweddol ymlaen wrth gyflwyno'r cynllun newydd a gefnogir gan y wladwriaeth i ddarparu indemniad esgeuluster clinigol i Feddygon Teulu yng Nghymru.
 
31 Ionawr 2019
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael £4,500 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ei raglen Dechrau’n Deg.
 
31 Ionawr 2019
Caiff yr ystafelloedd yn Ysbyty Brenhinol Alexandra eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau cwnsela a chyfweld, ynghyd â darparu lle i swyddfeydd.
 
23 Ionawr 2019
Oherwydd y newidiadau hyn, bydd yn bosibl darparu gwasanaethau mwy cynaliadwy ac effeithlon i drigolion Bro Gŵyr.
 
23 Ionawr 2019
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £7m mewn theatr llawdriniaethau newydd a dau sganiwr newydd mewn ysbytai yn y De.   
 
14 Ionawr 2019
Bydd y cyllid yn ychwanegol at y buddsoddiadau sydd wedi eu gwneud eisoes i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed.
 
08 Ionawr 2019
Heddiw bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, yn sôn am y rhaglen waith uchelgeisiol i edrych ar y posibilrwydd o sefydlu ardoll ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
20 Rhagfyr 2018
Mae rhwydwaith o Gydgysylltwyr Iechyd a Llesiant Pelfig yn cael ei greu ar draws Cymru fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i'r adolygiad ar dâp a rhwyll y wain.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, heddiw wedi cyhoeddi £2.4m o arian ychwanegol i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru.
 
11 Rhagfyr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi croesawu cynnydd ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau deintyddol y GIG yng Nghymru.
 
01 Rhagfyr 2018
Yn 2015, cyflwynodd Cymru system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau, a hi oedd y wlad gyntaf yn y DU i wneud penderfyniad o'r fath.
 
Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i