Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydgysylltwyr iechyd pelfig newydd i Gymru

Mae rhwydwaith o Gydgysylltwyr Iechyd a Llesiant Pelfig yn cael ei greu ar draws Cymru fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i'r adolygiad ar dâp a rhwyll y wain.
Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018

Bydd y cydgysylltwyr yn gweithio gyda rheolwr llwybr cenedlaethol i gyflawni gwelliannau mewn iechyd pelfig ar draws Cymru. 

Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan y Grŵp Gweithredu ar Iechyd Menywod, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi darparu £1m y flwyddyn ar gyfer y gwaith hwn. Mae'r grŵp wedi penderfynu y bydd cyllid y flwyddyn gyntaf yn cael ei wario ar sefydlu nifer o swyddi allweddol i gyflawni rhai o argymhellion yr adolygiad ar dâp a rhwyll y wain.

Dywedodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd: 

“Mae'r Grŵp Gweithredu wedi gwrando ar bryderon Grŵp Goroeswyr Rhwyll Cymru, ac wedi penderfynu penodi rheolwr llwybr cenedlaethol i gyflawni argymhellion yr adolygiad ar dâp a rhwyll y wain. Bydd hyn yn arwain at sefydlu rhwydwaith o Gydlynwyr Iechyd a Lles Pelfig ym mhob bwrdd iechyd. Bydd ganddynt gefndir clinigol mewn disgyblaeth briodol, ee ffisiotherapi neu reoli poen, a byddant yn gweithio gyda'r arweinydd cenedlaethol i gyflawni'r newidiadau gofynnol i wasanaethau lleol.

“Mae'r grŵp hefyd yn cymryd cyngor gan gleifion a chlinigwyr ynghylch sut i sicrhau darpariaeth gyson o sganiau trawslabia, lle y bo hynny'n briodol, ar draws Cymru.

“Bydd y grŵp yn awr yn ystyried argymhellion yr adroddiad ar wasanaethau endometriosis yng Nghymru a luniwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Endometriosis.”

Cafodd y Grŵp Gweithredu ar Iechyd Menywod, o dan gadeiryddiaeth Tracy Myhill, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ei sefydlu ym mis Mai 2018 i oruchwylio meysydd penodol o iechyd menywod yr oedd angen rhoi sylw iddynt, a'u gwella, ar fyrder.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 20 Rhagfyr 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i